EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0271

Kommissionens förordning (EG) nr 271/2002 av den 14 februari 2002 om ändring för fjärde gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97

OJ L 45, 15.2.2002, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/271/oj

32002R0271

Kommissionens förordning (EG) nr 271/2002 av den 14 februari 2002 om ändring för fjärde gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 045 , 15/02/2002 s. 0016 - 0016


Kommissionens förordning (EG) nr 271/2002

av den 14 februari 2002

om ändring för fjärde gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97(1) senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2536/2001(2), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1705/98 får kommissionen ändra bilagorna till den förordningen på grundval av beslut av Förenta nationernas behöriga myndigheter eller den angolanska regeringen för nationell enighet och försoning eller, när det gäller bilaga VIII, på grundval av upplysningar och notifikationer som tillhandahålls av medlemsstaterna.

(2) I bilaga VIII förtecknas namnen på och adresserna till de behöriga nationella myndigheterna. Tysklands regering har underrättat kommissionen om ändringar beträffande den behöriga tyska myndigheten och därför bör bilaga VIII ändras i enlighet med dessa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1705/98 ändras på följande sätt:

I bilaga VIII skall för Tysklands del " Deutsche Bundesbank Wilhelm-Epstein-Straße 29-35 D - 60431 Frankfurt/Main Tel. (49-69) 9566-1 "

och Bundesausfuhramt (BAFA)

" Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurterstraße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49-6196) 908-0 ".

läggas till i förteckningen över behöriga nationella myndigheter.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 februari 2002.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 215, 1.8.1998, s. 1.

(2) EGT L 341, 22.12.2001, s. 70.

Top