EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0151

2002/151/EG: Kommissionens beslut av den 19 februari 2002 om minimikrav för skrotningsintyg utfärdade i enlighet med artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 518]

OJ L 50, 21.2.2002, p. 94–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/151(1)/oj

32002D0151

2002/151/EG: Kommissionens beslut av den 19 februari 2002 om minimikrav för skrotningsintyg utfärdade i enlighet med artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 518]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 050 , 21/02/2002 s. 0094 - 0095


Kommissionens beslut

av den 19 februari 2002

om minimikrav för skrotningsintyg utfärdade i enlighet med artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon

[delgivet med nr K(2002) 518]

(Text av betydelse för EES)

(2002/151/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon(1), särskilt artiklarna 5.5 och 11.4 i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 2000/53/EG fastställs att avregistering av fordon bara är möjligt mot uppvisande av skrotningsintyg.

(2) För att behöriga myndigheter ömsesidigt skall kunna erkänna och godta de skrotningsintyg som utfärdas i andra medlemsstater krävs i direktiv 2000/53/EG att kommissionen skall fastställa minimikrav för skrotningsintyg.

(3) Minimikraven syftar till att ge information (namn och adress) om behandlingsanläggningen, den behöriga myndigheten och fordonsinnehavaren samt ett antal uppgifter om fordonet.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG(2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett skrotningsintyg som utfärdas i enlighet med artikel 5.3 i direktiv 2000/53/EG skall minst innehålla den information som listas i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 februari 2002.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2) EGT L 78, 18.3.1991, s. 32.

BILAGA

Minimikrav för skrotningsintyg utfärdade i enlighet med artikel 5.3 i direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon

1. Namn på och adress, samt underskrift från och registrerings- eller identifieringsnummer(1) till det företag eller den inrättning som utfärdar intyget.

2. Namn på och adress till den behöriga myndighet som ansvarar för tillståndet (i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 2000/53/EG) för det företag eller den inrättning som utfärdar skrotningsintyget.

3. I de fall intyget utfärdas av en producent, försäljare eller insamlare på uppdrag av en auktoriserad behandlingsanläggning, skall namn på och adress och registrerings- eller identifieringsnummer(2) till det företag eller den inrättning som utfärdar intyget anges.

4. Datum för utfärdande av skrotningsintyget.

5. Fordonets nationalitetsbeteckning och registreringsnummer (bifoga registerhandlingar eller ett intyg från det företag som utfärdar intyget att registerhandlingarna förstörts(3)).

6. Fordonsklass, märke och modell.

7. Fordonets chassinummer.

8. Namn och nationalitet på, underskrift från samt adress till ägaren eller innehavaren till det levererade fordonet.

(1) Undantag kan medges från detta krav om det nationella systemet för registrering eller identifiering inte innehåller sådana nummer.

(2) Undantag kan medges från detta krav om det nationella systemet för registrering eller identifiering inte innehåller sådana nummer.

(3) Undantag kan medges från detta krav i de fall registerhandlingarna inte finns i pappersformat utan i elektronisk form.

Top