EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2231

Kommissionens förordning (EG) nr 2231/2001 av den 16 november 2001 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97

OJ L 301, 17.11.2001, p. 17–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2231/oj

32001R2231

Kommissionens förordning (EG) nr 2231/2001 av den 16 november 2001 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 301 , 17/11/2001 s. 0017 - 0022


Kommissionens förordning (EG) nr 2231/2001

av den 16 november 2001

om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att fa "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97(1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 753/1999(2), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 9 i förordning (EG) nr 1705/98 befullmäktigas kommissionen att ändra bilagorna till den förordningen på grundval av beslut av Förenta nationernas behöriga myndigheter eller den angolanska regeringen för nationell enighet och försoning.

(2) I bilaga I till förordning (EG) nr 1705/98 förtecknas de oljeprodukter som avses i artikel 1.2. I bilaga IV förtecknas de gränsstationer för införsel som avses i artikel 1 och i bilaga VII, i dess ändrade lydelse, förtecknas de personer som omfattas av frysning av medel enligt den förordningen.

(3) Genom en skrivelse av den 11 oktober 2001 underrättade ordföranden i kommittén för sanktioner mot Angola kommissionen om att kommittén hade beslutat att utfärda en konsoliderad version av förteckningen över de personer och enheter för vilka spärrandet av tillgångar skall gälla och därför bör bilaga VII ersättas med denna konsoliderade förteckning. Den 19 oktober beslutade kommittén att utfärda en konsoliderad version av förteckningen över gränsstationer för införsel till Angolas territorium och därför bör bilaga IV ersättas med denna konsoliderade förteckning. Vidare bör ett KN-nummer uppdateras i bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1705/98 ändras på följande sätt:

- I bilaga I skall KN-nummer " 3823 90 10 " ersättas med KN-nummer " 3824 90 10 ".

- Bilaga IV skall ersättas med bilaga I till denna förordning.

- Bilaga VII skall ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 november 2001.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 215, 1.8.1998, s. 1.

(2) EGT L 98, 13.4.1999, s. 3.

BILAGA I

"BILAGA IV

De gränsstationer för införsel som avses i artikel 1.2, 1.5, 1.7 och 1.8

Flygplatserna i:

Luanda, och

Katumbela (provinsen Benguela)

och hamnarna i:

Canbinda (provinsen Cabinda),

Launda,

Lobito (provinsen Benguela),

Namibe (provinsen Namibe) och

Soyo (provinsen Zaire)".

BILAGA II

"BILAGA VII

Förteckning över de högre Unita-tjänstemän och de vuxna medlemmar av deras närmaste familjekrets som avses i artikel 2, upprättad av sanktionskommittén för Angola den 2 oktober 2001

- Abreu, Geraldo, alias "Kamorteiro". Titel: Generalstabschef.

- Adalberto, Da Costa Jr. Italien. Titel: Företrädare. Pass utfärdade i Portugal och Elfenbenskusten.

- Apolo Pedro. Titel: General.

- Arlindo, alias "Mindo". Titel: Överste.

- Baptista Joao, alias "Zaboba", Togo. Titel: Överste.

- Bikingui Aleluia.

- Cambica Estevao, Namibia.

- Chali Eduardo, Zambia.

- Chicala Odeth Ludivna. Titel: Ordförande i kvinnoavdelningen, Lima. Födelsedatum: 5.8.1959. Födelseort: Bela Vista. Provins: Huambo.

- Chimuco Vaso Mbundi Inacio. Titel: General.

- Chinjamba Andre. Titel: Överste.

- Chiquele Chaves. Titel: Brigadgeneral.

- Chissende Ezequias, alias "Buffalo Bill". Titel: Brigadgeneral.

- Chissuaka Augusto, alias "Kibidy". Titel: General. Födelseår: 1957. Födelseort: Bie.

- Chisuku Enriques, Namibia. Titel: Samordnare.

- Chiteculo Adelio, Belgien/Frankrike. Titel: Biträdande företrädare.

- Chiteculo Amadeu. Titel: General.

- Chiulio Antonio, alias "Chilyolo", "Cheya". Titel: General.

- Chivela Lino, Namibia. Titel: Finans.

- Chivula Joao, Spanien.

- Chiwale Jose Samuel. Titel: General.

- Contreiras Manuel, Belgien.

- Dachala Dekas. Status: Bror till "Karrica".

- Dachala Marcelo Moinse, alias "Karrica", Burkina Faso. Titel: Diamanthandlare.

- Dachala Marcial Adriano. Titel: Informationssekreterare. Födelsedatum: 11.8.1956. Födelseort: Bela Vista. Provins: Huambo.

- De Bala, Assobio, Titel: Överste.

- Dembo Amandio Joao, Togo. Titel: Studerande. Födelsedatum: 12.10.1980.

- Dembo Antonio Sebastiao, Togo. Titel: Studerande. Födelsedatum: 25.11.1980.

- Dembo Antonio. Titel: Vicepresident. Födelsedatum: 25.8.1944. Födelseort: Nambuangongo. Provins: Luanda.

- Deolindo Jonas. Titel: Överste.

- Dias Leon, Irland. Titel: Företrädare.

- Dinis Raul, Portugal. Titel: Handel.

- Ecolelo Eliote. Titel: Brigadgeneral.

- Epalanga Arcadio. Titel: Brigadgeneral.

- Epalanga Leonardo, alias "NATO". Titel: Överste.

- Epalanga Samuel Martins. Titel: General.

- Fernades Alzira Maria, Burkina Faso. Födelsedatum: 25.8.1965.

- Fernandes Antonio, Tyskland.

- Ferraz Orlando, Tyskland.

- Fontoura Carlos, Portugal. Titel: Oliveira (finans).

- Franca Joaquim Rufino. Titel: Brigadgeneral.

- Francisco Carlos, Tyskland. Titel: Biträdande företrädare.

- Furtado Jamie, Marocko.

- Gerson Jose Antonio, alias "Catrukas". Titel: Överste.

- Guerra Cristo Antonio, Tyskland.

- Jeremias Dekas Denis, Togo. Födelsedatum: 3.5.1972.

- Junjuvivi Arkindo, alias "Zaboza". Titel: Brigadgeneral.

- Justino Joffre, Portugal. Titel: Politiska åtgärder.

- Kaganje Azevedo de Oliveira, Belgien. Titel: Företrädare.

- Kachivango Diniz, alias "Dekas", Togo.

- Kakumba Jorge Marques, Elfenbenskusten. Titel: Företrädare i underregion.

- Kaley Alexandre.

- Kalipe, Rafael da Silva. Titel: Brigadgeneral.

- Kaluassi Oseias. Titel: Överste.

- Kalufele Jose Dias, Togo. Titel: studerande, födelsedatum: 28.12.1980.

- Kalunda Alfonso Figeiredo Pinto. Titel: Överste.

- Kalungulungo Terencio. Titel: Brigadgeneral.

- Kamalata Abilio, alias "Numa".

- Kamalata Francisco.

- Kamalata Sebastioa Dembo, alias "Man Sebas", Togo.

- Kamanha Andre. Titel: Brigadgeneral.

- Kanhanga Alberto. Titel: Brigadgeneral.

- Kanjungo Fernando Ngueve, alias "Sheltox", "Silviondela".

- Katumbele Feliz, Togo.

- Kanvualuku Julian, Burkina Faso. Titel: Commander.

- Kapingala J. Maria. Titel: Överste.

- Kapule Domino, Togo.

- Kassesse Estevao, alias "Rhino". Titel: General.

- Kassene Pedro, Togo.

- Katata D. "Veneno". Titel: Brigadgeneral.

- Katchiungo Jose Pedro, Portugal. Titel: Underrättelsetjänst - Säkerhet.

- Katende Joao, Burkina Faso. Titel: Diamanthandlare.

- Kokelo David, Elfenbenskusten. Titel: Företrädare.

- Kulunga Francesco. Titel: General.

- Liahuka Tony. Titel: Brigadgeneral.

- Londoimbali Nganga. Titel: Överste.

- Lumay Mbalau. Titel: General.

- Lusadissu Antonio, Tyskland.

- Machado Sabino. Titel: Överste.

- Makeisse Eduardo, Belgien.

- Manuel Mbala, Tyskland.

- Martinho Vindes Martinho, Togo. Födelsedatum: 9.1.1979.

- Matos Abelardo Benjamin. Titel: Brigadgeneral.

- Mbule Jose Major. Titel: Brigadgeneral.

- Mendonca Antonio, Namibia.

- Miguel Alberto Mario Vasco, alias "Vatuva". Titel: General.

- Morgado Carlos, Portugal. Titel: Företrädare.

- Muekalia Domingos Jardo, Washington, Förenta staterna. Titel: Företrädare. Pass nr eller resedokument nr: PS AE/6774 94. Pass utfärdat i Elfenbenskusten. Födelsedatum: 20.9.1959. Födelseort: Mungo.

- Mulato Joaquim Ernesto, Togo. Titel: Företrädare.

- Mulato Helena Mbundu, Togo. Födelsedatum: 19.11.1980.

- Mundombe Heider, alias "Boris". Burkina Faso. Titel: Löjtnant.

- Mundombe Joao, Togo.

- Mundombe Marlene Dachala, Togo.

- Nhany Franco Marcolino, Portugal. Titel: Biträdande företrädare.

- Oliveira Jose, Portugal.

- Passile Dina, Namibia. Titel: Officer of Lima.

- Paulo Anicelo Lucas (Gato). Titel: Brigadgeneral.

- Paulo Armindo Lucas, alias "Lucamba". Titel: Generalsekreterare.

- Paulo, Luisa Lusinga (Gato), Portugal. Titel: dotter A. Paulo.

- Paulo Pedro (Gato), Togo.

- Pedro Elian Bravo da Rosa Mahungo, alias "Kalias".

- Pelembe Florindo. Titel: Brigadgeneral.

- Pena Esteves, alias "Camy". Titel: Brigadgeneral.

- Pena Edna Kassandali. Födelsedatum: 21.3.1982. Provins: Bie.

- Pena Lizette Satumbo, Togo. Födelsedatum: 26.8.1958.

- Perestrelo Bartolomeu. Titel: Brigadgeneral.

- Pindi Andre. Titel: Provinssekreterare.

- Prata Jorge. Titel: Direktör (Diamanthandel).

- Roma Daniel, Förenta staterna.

- Sachiambo Aida Elidio Paulo. Titel: Brigadgeneral.

- Sachiambo Aninhas. Titel: Överste.

- Sachiambo Tony: Titel: Överste.

- Sakaita Aleluia Chofeka Cilala, alias "Feka", Frankrike. Titel: son till Savimbi.

- Sakaita Almendo, Frankrike. Titel: son till Savimbi.

- Sakaita Angela Nassova, Elfenbenskusten. Titel: dotter till Savimbi.

- Sakaita Celila Navimibi, Togo. Titel: dotter till Savimbi. Födelsedatum: 19.2.1979.

- Sakaita Dorio de Rolao Prelo Sakatu, Frankrike. Titel: son till Savimbi.

- Sakaita Durao de Montenegro Ceya, Frankrike. Titel: son till Savimbi.

- Sakaita Eloi Sassandaly, Elfenbenskusten. Titel: son till Savimbi. Födelsedatum: 10.4.1982.

- Sakaita Helena Mbundu, Frankrike. Titel: dotter till Savimbi.

- Sakaita Jose Chavala, alias "Joss", Elfenbenskusten. Titel: son till Savimbi.

- Sakaita Kassy, Burkina Faso. Titel: dotter till Savimbi.

- Sakaita Luis Chilombo, Elfenbenskusten. Titel: dotter till Savimbi.

- Sakaita Pedro Sachiambo, Benin. Titel: son till Savimbi. Födelsedatum: 18.9.1979.

- Sakaita Rafael Massanga, Elfenbenskusten. Titel: dotter till Savimbi.

- Sakaita Rosa Chikumbo, Burkina Faso. Titel: dotter till Savimbi. Födelsedatum: 10.12.1977.

- Sakaita Tao Kanganjo, Benin. Titel: son till Savimbi.

- Sakaita Victoria Kassandaly, Elfenbenskusten.

- Sakala Alcides. Titel: Sekreterare för utrikes förbindelser.

- Sally Mohamed, Belgien. Titel: Sekreterare.

- Samakuva Isaias, Frankrike.

- Samakuva Virgilio, Spanien.

- Sanguende Davi Jorge Marcelino, Frankrike.

- Sapalalo Allino, "Bock". Titel: General.

- Sapalalo Catarina, alias "Tiny", Elfenbenskusten. Titel: dotter till General "Bock".

- Sapalalo V. Motoso Salumbo, Togo.

- Sapalalo Antonio, Förenta staterna.

- Sassamba Adolfo, Namibia.

- Satumbo Esperanca Dachala, Togo.

- Savimbi Jonas. Titel: Ordförande.

- Segunda Domingos, Namibia.

- Sequeira Jose, Portugal.

- Silva Rui, Portugal.

- Soc Ferdando. Titel: Brigadgeneral.

- Tadeu Mines, Sydafrika.

- Tchindandi Joao Baptista, alias "Black Power". Titel: General.

- Teca Rogeiro, Belgien. Titel: Finans och diamanter.

- Urbano Antonio Manuel, alias "Chassano", Portugal.

- Vaekeni Joao, Schweitz. Titel: Företrädare.

- Venancio Rui, Portugal.

- Vianana Artur. Titel: General.

- Viera Antero Morais. Titel: Brigadgeneral.

- Vindes Augusto, Togo. Titel: studerande. Födelsedatum: 17.2.1980.

- Vindes Joao Baptiste Rodrigues, Burkina Faso. Titel: Företrädare.

- Wambembe Issac, Portugal. Titel: Företrädare.

- Yembe Aneiro Kufuna. Titel: General.

- Zinga Manuel, Belgien."

Top