EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1354

Kommissionens förordning (EG) nr 1354/2001 av den 4 juli 2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 467/2001 beträffande de personer och enheter vars tillgångar skall spärras och de enheter och organ som undantas från flygförbudet med avseende på talibanerna i Afghanistan

OJ L 182, 5.7.2001, p. 15–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2002; tyst upphävande genom 32002R0881

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1354/oj

32001R1354

Kommissionens förordning (EG) nr 1354/2001 av den 4 juli 2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 467/2001 beträffande de personer och enheter vars tillgångar skall spärras och de enheter och organ som undantas från flygförbudet med avseende på talibanerna i Afghanistan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 182 , 05/07/2001 s. 0015 - 0023


Kommissionens förordning (EG) nr 1354/2001

av den 4 juli 2001

om ändring av rådets förordning (EG) nr 467/2001 beträffande de personer och enheter vars tillgångar skall spärras och de enheter och organ som undantas från flygförbudet med avseende på talibanerna i Afghanistan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000(1), särskilt artikel 10.1 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga I till förordning (EG) nr 467/2001 anges en förteckning över de personer och enheter vars tillgångar skall spärras enligt den förordningen. I bilaga VI anges de enheter och organ som undantas från det flygförbud som införs genom den förordningen.

(2) Kommittén för sanktioner mot talibanerna har fastställt en ny konsoliderad och omstrukturerad förteckning över personer och enheter vars tillgångar bör spärras.

(3) För att banker och finansiella institut skall kunna tilllämpa de ekonomiska sanktionerna effektivt bör en förteckning i alfabetisk ordning över de berörda personerna och enheterna läggas till förteckningen i enlighet med vad kommittén för sanktioner mot talibanerna har beslutat.

(4) Kommittén för sanktioner mot talibanerna har också fastställt en förteckning över humanitära organisationer som bör läggas till den befintliga förteckningen över dem som undantas från flygförbudet.

(5) Bilaga I och VI till förordning (EG) nr 467/2001 bör därför ändras i enlighet härmed.

(6) För att säkerställa att de åtgärder som anges i denna förordning är effektiva, bör förordningen träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 467/2001 skall ändras enligt följande:

1) Bilaga I ersätts av texten i bilaga I till denna förordning.

2) Bilaga VI ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2001.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 67, 9.3.2001, s. 1.

BILAGA I

"BILAGA I

Förteckning över de personer, enheter och organ som avses i artikel 2 i enlighet med den förteckning som kommittén för sanktioner mot talibanerna upprättat

1. PERSONER

- Mullah Hadji Mohammad Hassan, förste vice ordförande, ministerrådet, guvernör i Kandahar.

- Maulavi Abdul Kabir, andre vice ordförande, ministerrådet, guvernör i provinsen Nangahar, ledare för den östra regionen.

- Mullah Mohammed Omar, "ledare för de troende" ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan.

- Mullah Mohammad Tahre Anwari, administrativa ärenden.

- Maulavi Sayyed Haqqan, minister för administrativa ärenden.

- Maulavi Abdul Latif Mansur, jordbruksminister.

- Mullah Shams-ur-Rahman, biträdande jordbruksminister.

- Maulavi Attiqullah Akhund, biträdande jordbruksminister.

- Maulavi Abdul Ghafoor, biträdande jordbruksminister.

- Akhtar Mohammad Mansour, minister för civilflyg och transport.

- Hadji Tahis, biträdande minister för civilflyg.

- Mullah Mohammad Naim, biträdande minister för civilflyg.

- Hidayatullah Abu Turab, biträdande minister för civilflyg.

- Mullah Yar Mohammad Rahimi, kommunikationsminister.

- Mullah Haji Alla Dad Tayeb, biträdande kommunikationsminister.

- Maulavi Abdul Razaq, handelsminister.

- Maulavi Faiz Mohammad Faizan, biträdande handelsminister.

- Maulavi Nik Mohammad, biträdande handelsminister.

- Mullah Matiullah, tullkammaren i Kabul.

- Maulavi Dadullah Akhund, minister för byggnadsverksamhet.

- Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, försvarsminister.

- Mullah Fazel M. Mazloom, biträdande chef för de försvarsanställda.

- Mullah Baradar, biträdande försvarsminister.

- Mullah Abdul Rauf, befälhavare för centralkåren.

- Mullah Amir Khan Motaqi, utbildningsminister.

- Mullah Mohammad Nasim Hanafi, biträdande utbildningsminister.

- Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, biträdande utbildningsminister.

- Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, finansminister.

- Mullah Arefullah Aref, biträdande finansminister.

- Mullah Haji M. Ahmadi, chef för Da Afghanistan Bank.

- Abdul Wakil Mutawakil, utrikesminister.

- Abdul Rahman Zahed, biträdande utrikesminister.

- Mullah Abdul Jalil, biträdande utrikesminister.

- Dr. Abdul Satar Paktis, protokollavdelningen vid utrikesministeriet.

- Maulavi Faiz, informationsavdelningen vid utrikesministeriet.

- Shams-us-Safa Aminzai, presscentret vid utrikesministeriet.

- Maulavi Abdul Baqi, konsulatavdelningen vid utrikesministeriet.

- M. Jawaz Waziri, FN-avdelningen vid utrikesministeriet.

- Maulavi Djallalouddine Haqani, minister för gränsfrågor.

- Maulavi Abdul Hakim Monib, biträdande minister för gränsfrågor.

- Alhaj M. Ibrahim Omari, biträdande minister för gränsfrågor.

- Qari Din Mohammad, minister för högre utbildning.

- Maulavi Hamidullah Nomani, hög tjänsteman vid ministeriet för högre utbildning.

- Zabihullah Hamidi, biträdande minister för högre utbildning.

- Maulavi Arsalan Rahmani, biträdande minister för högre utbildning.

- Maulavi Qudratullah Jamal, informationsminister.

- Mullah Abdul Baqi, viceminister för information och kultur.

- Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, biträdande (kultur)minister för information och kultur.

- Maulavi Rahimullah Zurmati, biträdande (publikations)minister för information och kultur.

- Abdulhai Motmaen, informations- och kulturavdelningen, Kandahar.

- Maulavi Mohammad Yaqoub, chef för BIA.

- Mullah Abdul Razaq, inrikesminister.

- Mullah Abdul Samad Khaksar, biträdande inrikesminister (säkerhetsfrågor).

- Mohammad Sharif, biträdande inrikesminister.

- Maulavi Noor Jalal, biträdande inrikesminister (administrativa ärenden).

- Maulavi Saed M. Azim Agha, pass- och viseringsavdelningen.

- Mullah Nooruddin Turabi, justitieminister.

- Maulavi Jalaluddine Shinwari, biträdande justitieminister.

- Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, gruv- och industriminister.

- Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, biträdande gruv- och industriminister.

- Mullah Abdul Salam Zaief, biträdande gruv- och industriminister.

- Maulavi Mohammad Azam Elmi, biträdande gruv- och industriminister.

- Qari Din Mohammad Hanif, minister för övergripande planering.

- Maulavi Ezatullah, biträdande minister för övergripande planering.

- Maulavi M. Musa Hottak, biträdande minister för övergripande planering.

- Mullah Mohammad Abbas Akhund, hälso- och sjukvårdsminister.

- Sher Abbas Stanekzai, biträdande hälso- och sjukvårdsminister.

- Maulavi Mohammadullah Mati, minister för offentliga arbeten.

- Maulavi Rostam Nuristani, biträdande minister för offentliga arbeten.

- Hadji Molla Atiqullah, biträdande minister för offentliga arbeten.

- Maulavi Najibullah Haqqani, biträdande minister för offentliga arbeten.

- Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor.

- Maulavi Moslim Haqqani, biträdande minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor.

- Maulavi Qalamudin Momand, biträdande minister för vallfartsfrågor (hajj).

- Maulavi Abdul Raqib Takhari, minister för flyktingars återvändande.

- Ramatullah Wahidyar, biträdande minister för frågor rörande martyrer och flyktingars återvändande.

- Mohammad Sediq Akhundzada, biträdande minister för frågor rörande martyrer och flyktingars återvändande.

- Maulavi Mohammad Wali, minister för avdelningen för förebyggande av laster och främjande av dygder.

- Maulavi Mohammad Salim Haqqani, biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder.

- Maulavi Sayed Esmatullah Asem, biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder.

- Qari Ahmadulla, säkerhetsminister (underrättelseväsendet).

- Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet).

- Maulavi Ehsanullah, biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet).

- Mullah Habibullah Reshad, chef för undersökningsavdelningen.

- Mullah Ahmed Jan Akhund, minister för vatten och elektricitet.

- Eng. Mohammad Homayoon, biträdande minister för vatten och elektricitet.

- Maulavi Saiduddine Sayyed, vice arbets- och socialminister.

- Maulavi Abdul Jabbar, guvernör i provinsen Baghlan.

- Maulavi Nurullah Nuri, guvernör i provinsen Balkh, ledare för den norra regionen.

- Muhammad Islam, guvernör i provinsen Bamiyan.

- Mullah Janan, guvernör i Fariab.

- Mullah Dost Mohammad, guvernör i provinsen Ghazni.

- Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, guvernör i provinsen Herat.

- Maulavi Abdul Bari, guvernör i provinsen Helmand.

- Maulavi Walijan, guvernör i provinsen Jawzjan.

- Mullah M. Hasan Rahmani, guvernör i provinsen Kandahar.

- Mullah Manan Nyazi, guvernör i provinsen Kabul.

- Maulavi A. Wahed Shafiq, biträdande guvernör i provinsen Kabul.

- Alhaj Mullan Sadudin Sayed, borgmästare i Kabul.

- Maulavi Shafiqullah Mohammadi, guvernör i provinsen Khost.

- Maulavi Nazar Mohammad, guvernör i provinsen Kunduz.

- M. Eshaq, guvernör i provinsen Laghman.

- Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, guvernör i provinsen Logar.

- Maulavi Hamsudin, guvernör i provinsen Wardak (Maidan).

- Maulavi A. Kabir, guvernör i provinsen Nangarhar.

- Mullah M. Rasul, guvernör i provinsen Nimroz.

- Maulavi Tawana, guvernör i provinsen Paktia.

- Mullah M. Shafiq, guvernör i provinsen Samangan.

- Maulavi Aminullah Amin, guvernör i provinsen Saripul.

- Maulavi Abdulhai Salek, guvernör i provinsen Urouzgan.

- Maulavi Ahmad Jan, guvernör i provinsen Zabol.

- Noor Mohammad Saqib, president för högsta domstolen.

- Maulavi Sanani, chef för Dar-ul-Efta.

- Maulavi Samiullah Muazen, vicepresident vid överrätt.

- Maulavi Shahabuddin Delawar, vicepresident vid överrätt.

- Abdul Rahman Agha, president för militärdomstolen.

- Mullah Mustasaed, chef för vetenskapsakademin.

- Maulavi Esmatullah Asem, generalsekreterare för afghanska Röda halvmånen (ARCS).

- Maulavi Qalamuddin, ordförande för olympiska kommittén.

- Abdul Salam Zaeef, talibanernas ambassadör i Pakistan.

- Abdul Hakim Mujahid, talibanernas sändebud vid Förenta nationerna.

- General Rahmatullah Safi, talibanernas företrädare i Europa.

- Mullah Hamidullah, chef för Ariana Afghan Airlines.

- Alhaj Mullah Sadruddin, borgmästare i Kabul.

- Amir Khan Muttaqi, talibanernas företrädare vid de FN-ledda samtalen.

- Jan Mohammad Madani, chargé-d'affaires vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi.

- Shamsalah Kmalzada, andre ambassadssekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi.

- Azizirahman, tredje ambassadssekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi.

- Mawlawi Abdul Manan, handelsattaché vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi.

- Malawi Abdul Wahab, talibanernas chargé-d'affaires i Riyadh.

TALIBANERNAS "AMBASSAD" I ISLAMABAD

- Mullah Abdul Salam Zaeef (särskild och befullmäktigad ambassadör).

- Habibullah Fauzi (förste sekreterare/biträdande beskickningschef).

- Mohammad Sohail Shaheen (andre sekreterare).

- Mohammad Sarwar Siddiqmal (tredje sekreterare).

- Mullah Mohammad Zahid (tredje sekreterare).

- General Abdul Qadeer (militärattaché).

- Maulavi Nazirullah Anafi (handelsattaché).

- Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (repatrieringsattaché).

- Mohammad Daud (administrativ attaché).

TALIBANERNAS "GENERALKONSULAT" I PESHAWAR

- Maulavi Najibullah (generalkonsul).

- Qari Abdul Wali (förste sekreterare).

- Syed Allamuddin (andre sekreterare).

- Maulavi Akhtar Mohammad (utbildningsattaché).

- Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (handelsrepresentant).

TALIBANERNAS "GENERALKONSULAT" I KARACHI

- Maulavi Rahamatullah Kakazada (generalkonsul).

- Mufti Mohammad Aleem Noorani (förste sekreterare).

- Haji Abdul Ghafar Shenwary (tredje sekreterare).

- Maulavi Gul Ahmad Hakimi (handelsattaché).

TALIBANERNAS "GENERALKONSULAT" I QUETTA

- Maulavi Abdullah Murad (generalkonsul).

- Maulavi Abdul Haiy Aazem (förste sekreterare).

- Maulavi Hamdullah (repatrieringsattaché).

2. ENHETER OCH ORGAN

- Ariana Afghan Airlines (f.d. Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, och andra av Ariana Afghan Airlines kontor.

- Banke Millie Afghan (även kallad Afghan National Bank eller Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, och andra av Banke Millie Afghans kontor.

- Da Afghanistan Bank (även kallad Bank of Afghanistan, Central Bank of Afghanistan eller The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, och andra av Da Afghanistan Banks kontor.

- Ariana Afghan Airlines konto i Citibank, New Delhi, Indien.

- Ariana Afghan Airlines konto i Punjab National Bank, New Delhi, Indien.

- De Afghanistan Momtaz Bank.

- Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Förenade kungariket.

3. MED USAMA BIN LADIN ASSOCIERADE ENSKILDA PERSONER OCH ENHETER, INKLUSIVE DE SOM TILLHÖR ORGANISATIONEN AL-QAIDA

- Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Född den 28 juli 1957 i Saudiarabien. Det saudiska medborgarskapet har återkallats, numera formellt medborgare i Afghanistan.

- Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Född (troligtvis) 1944 i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. En av Usama bin Ladins närmaste män.

- Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Född den 19 juni 1951 i Giza i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. Före detta ledare för egyptiska Islamiska jihad, numera nära lierad med Usama bin Ladin.

- Sa'd Al-Sharif. Född omkring 1969 i Saudiarabien. Svåger till Usama bin Ladin och nära lierad med honom. Utpekad som chef för Usama bin Ladins finansieringsorgan.

- Saif Al-'Adil. Född omkring 1963 i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. Ansvarig för Usama bin Ladins säkerhet.

- Amin Al-Haq (alias Muhammad Amin). Född omkring 1960 i provinsen Nangahar i Afghanistan. Afghansk medborgare. Usama bin Ladins säkerhetssamordnare.

- Ahmad Sa'id Al-Kadr (alias Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Född den 1 mars 1948 i Kairo i Egypten. Förmodas vara egyptisk och kanadensisk medborgare.

- Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida och Abd Al-Hadi Al-Wahab). Född den 12 mars 1971 i Riyadh i Saudiarabien. Förmodas vara saudisk, palestinsk och jordansk medborgare. Nära lierad med Usama bin Ladin och kontaktperson för terroristtrafik.

- Saqar Al-Jadawi. Född omkring 1965. Förmodas vara yemenitisk och saudisk medborgare. Medhjälpare till Usama bin Ladin.

- Bilal Bin Marwan. Född omkring 1947. En av Usama bin Ladins närmaste män.

Förteckning över de personer, enheter och organ som avses i artikel 2 i alfabetisk ordning enligt efternamn

1. PERSONER

- Agha, Abdul Rahman, president för militärdomstolen.

- Agha, Saed M. Azim, Maulavi, pass- och viseringsavdelningen.

- Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi, minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor.

- Ahmadi, Haji M., Mullah, chef för Da Afghanistan Bank.

- Ahmadulla, Qari, säkerhetsminister (underrättelseväsendet).

- Akhund, Ahmed Jan, Mullah, minister för vatten och elektricitet.

- Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah, gruv- och industriminister.

- Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah, försvarsminister.

- Akhund, Attiqullah, Maulavi, biträdande jordbruksminister.

- Akhund, Dadullah, Maulavi, minister för byggnadsverksamhet.

- Akhund, Mohammad Abbas, Mullah, hälso- och sjukvårdsminister.

- Akhundzada, Mohammad Sediq, biträdande minister för frågor rörande martyrer och flyktingars återvändande.

- Amin, Aminullah, Maulavi, guvernör i provinsen Saripul.

- Aminzai, Shams-us-Safa, presscentret vid utrikesministeriet.

- Anwari, Mohammad Tahre, Mullah, administrativa ärenden.

- Aref, Arefullah, Mullah, biträdande finansminister.

- Asem, Esmatullah, Maulavi, generalsekreterare för afghanska röda halvmånen (ARCS).

- Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi, biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder.

- Atiqullah, Hadji Molla, biträdande minister för offentliga arbeten.

- Azizirahman, tredje ambassadssekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi.

- Baqi, Abdul, Mullah, viceminister för information och kultur.

- Baq, Abdul, Maulavi, konsulatavdelningen vid utrikesministeriet.

- Baradar, Mullah, biträdande försvarsminister.

- Bari, Abdul, Maulavi, guvernör i provinsen Helmand.

- Delawar, Shahabuddin, Maulavi, vicepresident vid höga domstolen.

- Ehsanullah, Maulavi, biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet).

- Elmi, Mohammad Azam, Maulavi, biträdande gruv- och industriminister.

- Eshaq M., guvernör i provinsen Laghman.

- Ezatullah, Maulavi, biträdande minister för övergripande planering.

- Faiz, Maulavi, informationsavdelningen vid utrikesministeriet.

- Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi, biträdande handelsminister.

- Ghafoor, Abdul, Maulavi, biträdande jordbruksminister.

- Hamidi, Zabihullah, biträdande minister för högre utbildning.

- Hamidullah, Mullah, chef för Ariana Afghan Airlines.

- Hamsudin, Maulavi, guvernör i provinsen Wardak (Maidan).

- Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah, biträdande utbildningsminister.

- Hanif, Qari Din Mohammad, minister för övergripande planering.

- Haqani, Djallalouddine, Maulavi, minister för gränsfrågor.

- Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi, biträdande gruv- och industriminister.

- Haqqan, Sayyed, Maulavi, minister för administrativa ärenden.

- Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi, biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder.

- Haqqani, Moslim, Maulavi, biträdande minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor.

- Haqqani, Najibullah, Maulavi, biträdande minister för offentliga arbeten.

- Hassan, Hadji Mohammad, Mullah, förste vice ordförande i ministerrådet, guvernör i Kandahar.

- Homayoon, Mohammad, Eng., biträdande minister för vatten och elektricitet.

- Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi, biträdande (kultur)minister för information och kultur.

- Hottak, M. Musa, Maulavi, biträdande minister för övergripande planering.

- Islam, Muhammad, guvernör i provinsen Bamiyan.

- Jabbar, Abdul, Maulavi, guvernör i provinsen Baghlan.

- Jalal, Noor, Maulavi, biträdande inrikesminister (administrativa ärenden).

- Jalil, Abdul, Mullah, biträdande utrikesminister.

- Jamal, Qudratullah, Maulavi, informationsminister.

- Jan, Ahmad, Maulavi, guvernör i provinsen Zabol.

- Janan, Mullah, guvernör i Fariab.

- Kabir, A., Maulavi, guvernör i provinsen Nangarhar.

- Kabir, Abdul, Maulavi, andre vice ordförande i ministerrådet, guvernör i provinsen Nangahar, ledare för den östra regionen.

- Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi, guvernör i provinsen Herat.

- Khaksar, Abdul Samad, Mullah, biträdande inrikesminister (säkerhetsfrågor).

- Kmalzada Shamsalah, andre ambassadssekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi.

- Madani, Jan Mohammad, chargé-d'affaires vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi.

- Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi, guvernör i provinsen Logar.

- Manan, Mawlawi Abdul, handelsattaché vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi.

- Mansour, Akhtar Mohammad, minister för civilflyg och transport.

- Mansur, Abdul Latif, Maulavi, jordbruksminister.

- Mati, Mohammadullah, Maulavi, minister för offentliga arbeten.

- Matiullah, Mullah, tullkammaren i Kabul.

- Mazloom, Fazel M, Mullah, biträdande chef för de försvarsanställda.

- Mohammad, Dost, Mullah, guvernör i provinsen Ghazni.

- Mohammad, Nazar, Maulavi, guvernör i provinsen Kunduz.

- Mohammad, Nik, Maulavi, biträdande handelsminister.

- Mohammad, Qari Din, minister för högre utbildning.

- Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi, guvernör i provinsen Khost.

- Momand, Qalamudin, Maulavi, biträdande minister för vallfartsfrågor (hajj).

- Monib, Abdul Hakim, Maulavi, biträdande minister för gränsfrågor.

- Motaqi, Amir Khan, Mullah, utbildningsminister.

- Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah, finansminister.

- Motmaen, Abdulhai, informations- och kulturavdelningen, Kandahar.

- Muazen, Samiullah, Maulavi, vicepresident vid höga domstolen.

- Mujahid, Abdul Hakim, talibanernas sändebud vid Förenta nationerna.

- Mustasaed, Mullah, chef för vetenskapsakademin.

- Mutawakil, Abdul Wakil, utrikesminister.

- Muttaqi, Amir Khan, talibanernas företrädare vid de FN-ledda samtalen.

- Naim, Mohammad, Mullah, biträdande minister för civilflyg.

- Nomani, Hamidullah, Maulavi, hög tjänsteman vid ministeriet för högre utbildning.

- Nuri, Maulavi Nurullah, guvernör i provinsen Balkh, ledare för den norra regionen.

- Nuristani, Rostam, Maulavi, biträdande minister för offentliga arbeten.

- Nyazi, Manan, Mullah, guvernör i provinsen Kabul.

- Omar, Mohammed, Mullah, "ledare för de troende" Amir ul-Mumineen, Afghanistan.

- Omari, Alhaj M. Ibrahim, biträdande minister för gränsfrågor.

- Paktis, Abdul Satar, Dr, protokollavdelningen vid utrikesministeriet.

- Qalamuddin, Maulavi, ordförande för olympiska kommittén.

- Rahimi, Yar Mohammad Mullah, kommunikationsminister.

- Rahmani, M. Hasan, Mullah, guvernör i provinsen Kandahar.

- Rahmani, Arsalan, Maulavi, biträdande minister för högre utbildning.

- Rasul, M, Mullah, guvernör i provinsen Nimroz.

- Rauf, Abdul, Mullah, befälhavare för centralkåren.

- Razaq, Abdul, Mullah, inrikesminister.

- Razaq, Abdul, Maulavi, handelsminister.

- Reshad, Habibullah, Mullah, chef för undersökningsavdelningen.

- Sadruddin, Alhaj, Mullah, borgmästare i Kabul.

- Safi, Rahmatullah, General, talibanernas företrädare i Europa.

- Salek, Abdulhai, Maulavi, guvernör i provinsen Urouzgan.

- Sanani, Maulavi, chef för Dar-ul-Efta.

- Saqib, Noor Mohammad, president för högsta domstolen.

- Sayed, Alhaj Mullah Sadudin, borgmästare i Kabul.

- Sayyed, Saiduddine, Maulavi, vice arbets- och socialminister.

- Shafiq, M, Mullah, guvernör i provinsen Samangan.

- Shafiq, A. Wahed, Maulavi, biträdande guvernör i provinsen Kabul.

- Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi, biträdande utbildningsminister.

- Shams-ur-Rahman, Mullah, biträdande jordbruksminister.

- Sharif, Mohammad, biträdande inrikesminister.

- Shinwari, Jalaluddine, Maulavi, biträdande justitieminister.

- Stanekzai, Sher Abbas, biträdande hälso- och sjukvårdsminister.

- Tahis, Hadji, biträdande minister för civilflyg.

- Takhari, Abdul Raqib, Maulavi, minister för flyktingars återvändande.

- Tawana, Maulavi, guvernör i provinsen Paktia.

- Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah, biträdande kommunikationsminister.

- Turab, Hidayatullah Abu, biträdande minister för civilflyg.

- Turabi, Nooruddin, Mullah, justitieminister.

- Wahab, Malawi Abdul Taliban, chargé-d'affaires i Riyadh.

- Wahidyar, Ramatullah, biträdande minister för frågor rörande martyrer och flyktingars återvändande.

- Wali, Mohammad, Maulavi, minister för avdelningen för förebyggande av laster och främjande av dygder.

- Walijan, Maulavi, guvernör i provinsen Jawzjan.

- Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi, biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet).

- Waziri, M. Jawaz, FN-avdelningen vid utrikesministeriet.

- Yaqoub, Mohammad, Maulavi, chef för BIA.

- Zaeef, Abdul Salam, talibanernas ambassadör i Pakistan.

- Zahed, Abdul Rahman, biträdande utrikesminister.

- Zaief, Abdul Salam, Mullah, biträdande gruv- och industriminister.

- Zurmati, Maulavi Rahimullah, biträdande (publikations)minister för information och kultur.

TALIBANERNAS "AMBASSAD" I ISLAMABAD

- Anafi, Nazirullah, Maulavi (handelsattaché).

- Daud, Mohammad (administrativ attaché).

- Fauzi, Habibullah (förste sekreterare/biträdande beskickningschef).

- Qadeer, Abdul, General (militärattaché).

- Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (repatrieringsattaché).

- Shaheen, Mohammad Sohail (andre sekreterare).

- Siddiqmal, Mohammad Sarwar (tredje sekreterare).

- Zaeef, Abdul Salam, Mullah (särskild och befullmäktigad ambassadör).

- Zahid, Mohammad, Mullah (tredje sekreterare).

TALIBANERNAS "GENERALKONSULAT" I PESHAWAR

- Allamuddin, Syed (andre sekreterare).

- Mohammad, Akhtar, Maulavi (utbildningsattaché).

- Najibullah, Maulavi (generalkonsul).

- Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (handelsrepresentant).

- Wali, Qari Abdul (förste sekreterare).

TALIBANERNAS "GENERALKONSULAT" I KARACHI

- Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (handelsattaché).

- Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalkonsul).

- Noorani, Mufti Mohammad Aleem (förste sekreterare).

- Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tredje sekreterare).

TALIBANERNAS "GENERALKONSULAT" I QUETTA

- Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (förste sekreterare).

- Hamdullah, Maulavi (repatrieringsattaché).

- Murad, Abdullah, Maulavi (generalkonsul).

2. ENHETER OCH ORGAN

- Ariana Afghan Airlines (f.d. Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, och andra av Ariana Afghan Airlines kontor.

- Banke Millie Afghan (även kallad Afghan National Bank eller Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, och andra av Banke Millie Afghans kontor.

- Da Afghanistan Bank (även kallad Bank of Afghanistan, Central Bank of Afghanistan eller The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, och andra av Da Afghanistan Banks kontor.

- Ariana Afghan Airlines konto i Citibank, New Delhi, Indien.

- Ariana Afghan Airlines konto i Punjab National Bank, New Delhi, Indien.

- De Afghanistan Momtaz Bank.

- Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Förenade kungariket.

3. MED USAMA BIN LADIN ASSOCIERADE ENSKILDA PERSONER OCH ENHETER, INKLUSIVE DE SOM TILLHÖR ORGANISATIONEN AL-QAIDA

- Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Född en 28 juli 1957 i Saudiarabien. Det saudiska medborgarskapet har återkallats, numera formellt medborgare i Afghanistan.

- Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Född (troligtvis) 1944 i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. En av Usama bin Ladins närmaste män.

- Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Född den 19 juni 1951 i Giza i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. Före detta ledare för egyptiska Islamiska jihad, numera nära lierad med Usama bin Ladin.

- Sa'd Al-Sharif. Född omkring 1969 i Saudiarabien. Svåger till Usama bin Ladin och nära lierad med honom. Utpekad som chef för Usama bin Ladins finansieringsorgan.

- Saif Al-'Adil. Född omkring 1963 i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. Ansvarig för Usama bin Ladins säkerhet.

- Amin Al-Haq (alias Muhammad Amin). Född omkring 1960 i provinsen Nangahar i Afghanistan. Afghansk medborgare. Usama bin Ladins säkerhetssamordnare.

- Ahmad Sa'id Al-Kadr (alias Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Född den 1 mars 1948 i Kairo i Egypten. Förmodas vara egyptisk och kanadensisk medborgare.

- Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida och Abd Al-Hadi Al-Wahab). Född den 12 mars 1971 i Riyadh i Saudiarabien. Förmodas vara saudisk, palestinsk och jordansk medborgare. Nära lierad med Usama bin Ladin och kontaktperson för terroristtrafik.

- Saqar Al-Jadawi. Född omkring 1965. Förmodas vara yemenitisk och saudisk medborgare. Medhjälpare till Usama bin Ladin.

- Bilal Bin Marwan. Född omkring 1947. En av Usama bin Ladins närmaste män."

BILAGA II

Bilaga VI till förordning (EG) nr 467/2001 skall ändras enligt följande:

1. Under rubriken "Internationella icke-statliga organisationer och humanitära organisationer" skall a) uppgifterna om the Danish Committee for Aid to Afghan Refugees ersättas av följande: "The Danish Committee for Aid to Afghan Refugees (DACAAR), Borgergade 10, 3rd floor, POB 53, DK-1002 Köpenhamn K, Danmark. 10 Gul Mohar Lane, PO Box 855, University Town, Peshawar, NWFP, Pakistan";

b) uppgifterna om the Danish De-Mining Group ersättas av följande: "Danish De-Mining Group, Borgergade 10, DK-1002 Köpenhamn K, Danmark. 5 Gul Town, G.O.R. Road, Ajacent Chaman Housing Scheme, Quetta";

c) följande namn skall läggas till: "- Afghan/German Basic Education (AG BAS-Ed), 55 DB, Sayed Jamaludin, Afghani Road, University Town, Peshawar, Pakistan,

- Afghans' Health and Social Assistance Organisation AHSAO, Old Bara Road, Abdara Road University Town, Peshawar, Pakistan,

- Afghan/German Help Coordination Office (AGHCO), House

106, Street, 5, Sector H4, Phase 2, Hayatabad, Peshawar, Pakistan,

- Afghan Obstetrics and Gynaecology Hospital, House

1, Street

16, Taj Abad, Peshawar, Pakistan,

- Afghan Technical Consultants (ATC), 45, D/4, Old Jamrud Road, University, Town, Peshawar, Pakistan,

- Agency for Rehabilitation and Energy Conservation in Afghanistan (AREA), 3-39-D-3, Sayed Jamaluddin Afghani Lane, University Town, PO Box 709, Peshawar, Pakistan,

- Central Afghanistan Welfare Committee (CAWC), H

412, Main Road No-2, Phase-4, Hayatabad, Peshawar, Pakistan,

- Coordination of Humanitarian Assistance (CHA), House

95, Street 6, N3, Phase 4, Hayatabad, Peshawar, Pakistan,

- Dental Clinic for Afghanistan Refugees (DCAR), PO Box 356 G.P.O., Peshawar, Pakistan,

- Helping Afghan Farmers Organization (HAFO), 53-B Park Avenue, University Town, Peshawar, Pakistan,

- HAMMER Forum e.v., Kabul, Afghanistan,

- Humanitarian Medical Relief Body (HMRB), UPO Box No 1012, University Town, Peshawar, NWFP, Pakistan,

- Multi-ethnic Afghan Schools and Humanitarian Assistance (MASHA), Jabar Niem Supermarket, Kolola Pushta, Kabul, Afghanistan,

- Norwegian Project Office/Rural Rehabilitation Association for Afghanistan (NPOWRAA), 15-B, Old Jamrud Road, University Town, UPO Box 832, Peshawar, Pakistan,

- ZOA Refugee Care, Sleutellbloemstraat 8, Apeldoorn, the Netherlands."

2. Under rubriken "Afghanska icke-statliga organisationer" skall följande namn läggas till: "- Afghan-German Technical Training Programme (AGTTP), House

106, Opposite Zarghona School, Qala-e-Fathullah, Kabul, Afghanistan,

- Afghan-Turk CAG Educational (ATCE) Istanbul District Faith, Devrisali Bestan Dolapli No 25, Istanbul, Turkiet."

Top