Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0856

Kommissionens förordning (EG) nr 856/2001 av den 30 april 2001 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

OJ L 121, 1.5.2001, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/856/oj

32001R0856

Kommissionens förordning (EG) nr 856/2001 av den 30 april 2001 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 121 , 01/05/2001 s. 0030 - 0031


Kommissionens förordning (EG) nr 856/2001

av den 30 april 2001

om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2), särskilt artikel 13.8 i denna, och

av följande skäl:

(1) Det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 624/2001(3).

(2) På grundval av dagens cif-priser och cif-priser för terminsleverans och med hänsyn till den utveckling som kommer att ske på marknaden inom en överskådlig framtid bör det korrektionsbelopp som för närvarande tillämpas på exportbidraget för malt ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 13.4 i förordning (EEG) nr 1766/92 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för de produkter som avses ändras till det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 april 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 90, 30.3.2001, s. 39.

BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 april 2001 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

Anm.:

Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2543/1999 (EGT L 307, 2.12.1999, s. 46).

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Top