Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0716

Kommissionens förordning (EG) nr 716/2001 av den 10 april 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2789/1999 om handelsnormer för bordsdruvor

OJ L 100, 11.4.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 56 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 56 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/716/oj

32001R0716

Kommissionens förordning (EG) nr 716/2001 av den 10 april 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2789/1999 om handelsnormer för bordsdruvor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 100 , 11/04/2001 s. 0009 - 0010


Kommissionens förordning (EG) nr 716/2001

av den 10 april 2001

om ändring av förordning (EG) nr 2789/1999 om handelsnormer för bordsdruvor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2826/2000(2), särskilt artikel 2.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2789/1999 av den 22 december 1999 om handelsnormer för bordsdruvor(3) fastställs bestämmelser om storlekssortering, presentation och märkning av bordsdruvor.

(2) För att förbättra överskådligheten på världsmarknaden bör dessa bestämmelser omprövas. De normer för bordsdruvor som rekommenderats av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa ändrades nyligen för att göra det möjligt att blanda borsdruvor av sorterna Chasselas rouge och Chasselas blanc i samma förpackning, använda en särskild märkning när druvorna har odlats i växthus och därför omfattas av särskilda storleksbestämmelser samt precisera vissa bestämmelser om små konsumentförpackningar.

(3) Flera nya sorter håller på att utvecklas. Dessa bör därför tas upp i sortlistan i tillägget till gemenskapsnormerna för bordsdruvor, antingen som sorter med stora druvor eller som sorter med små druvor.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 2789/1999 skall ändras på följande sätt:

1) I avdelning III (Bestämmelser angående storlekssortering) skall fjärde stycket ersättas med följande: "För alla klasser gäller följande: I alla konsumentförpackningar med en nettovikt på högst 1 kg får en klase, förutsatt att den motsvarar alla andra krav för den angivna klassen, väga mindre än minimivikten för att den angivna vikten skall kunna uppnås."

2) I del A (Enhetlighet) i avdelning V (Bestämmelser angående presentation) skall andra stycket ersättas med följande: "Enhetlighet i fråga om sort och ursprung krävs inte för bordsdruvor som presenteras i små konsumentförpackningar med en nettovikt på högst 1 kilo."

3) I del A (Enhetlighet) i avdelning V (Bestämmelser angående presentation) skall följande stycke läggas till efter tredje stycket: "Närt det gäller sorten Chasselas får det i dekorativt syfte finnas druvklasar av en annan färg i varje förpackning."

4) I del B (Typ av produkt) i avdelning VI (Bestämmelser angående märkning) skall följande strecksats läggas till: "- 'växthusodlade', i förekommande fall."

5) I del 2 a (Sorter med stora druvor) i tillägget skall följande sorter läggas till:

"Danuta" efter "Danlas",

"Isa" efter "Imperial Napoleon",

"Ora" efter "Olivette noire",

"Prima" efter "Planta Nova".

6) I del 2 b (Sorter med små druvor) i tillägget skall sorten "Exalta" läggas till efter "Delizia di Vaprio".

7) Del B i avdelning IV (Toleransbestämmelser) skall ersättas med följande: "B. Storlekstoleranser

i) Klass 'Extra' och klass I

10 % i vikt av klasar som inte uppfyller kraven på minimivikt för klassen men som uppfyller kraven på minimivikt för närmast underliggande klass.

ii) Klass II

10 % i vikt av klasar som inte uppfyller kraven på minimivikt för klassen men som väger minst 75 gram."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den första dagen i den första månaden efter ikraftträdandet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 april 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EGT L 328, 23.12.2000, s. 2.

(3) EGT L 336, 29.12.1999, s. 13.

Top