Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0801

2001/801/GUSP: Rådets gemensamma åtgärd av den 19 november 2001 om stöd från Europeiska unionen för inrättande av en tillfällig multinationell säkerhetsnärvaro i Burundi

OJ L 303, 20.11.2001, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2001/801/oj

32001E0801

2001/801/GUSP: Rådets gemensamma åtgärd av den 19 november 2001 om stöd från Europeiska unionen för inrättande av en tillfällig multinationell säkerhetsnärvaro i Burundi

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 303 , 20/11/2001 s. 0007 - 0007


Rådets gemensamma åtgärd

av den 19 november 2001

om stöd från Europeiska unionen för inrättande av en tillfällig multinationell säkerhetsnärvaro i Burundi

(2001/801/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 i detta, och

av följande skäl:

(1) Den 29 oktober 2001 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1375 (2001) där det välkomnar insatserna från den sydafrikanska regeringen och andra medlemsstater i Förenta nationerna för att stödja tillämpningen av Arushaavtalet och där det starkt förordar att det på den burundiska regeringens begäran skall inrättas en tillfällig multinationell säkerhetsnärvaro i Burundi för att skydda de politiska ledare som återvänder till landet och för att skapa en panburundisk säkerhetsstyrka.

(2) För att kunna inleda fredsprocessen är det nödvändigt att samordna stödet från Europeiska unionen samt att vidta de åtgärder som anges i denna gemensamma åtgärd.

(3) Situationen under 2001 har präglats av stor instabilitet, med två försök till statskupp och oavbrutet våld. När det gäller förhandlingarna om genomförandet av det fredsavtal som undertecknades i augusti 2000, har det - avsaknaden av vapenvila till trots - gjorts viktiga framsteg, särskilt i juli 2001 när det uppnåddes konsensus om villkoren för övergången till demokrati samt i oktober 2001 när det fattades ett beslut om skydd av återvändande exilpolitiker. Detta skydd bör säkerställas genom en tillfällig multinationell säkerhetsnärvaro vars behörighet enligt planerna skall överföras till en panburundisk skyddsstyrka.

(4) När det gäller den politiska livskraften för denna åtgärd om skydd av återvändande oppositionsledare som tidigare befann sig i exil, är det - utöver stödet från Förenta nationernas säkerhetsråd - mycket viktigt att Burundis politiska aktörer upprätthåller sitt konsensus och att man respekterar det avtal om styrkornas status som undertecknades av de berörda regeringarna när det gäller villkoren för den tillfälliga multinationella säkerhetstykans insättande och uppdrag.

(5) För att målen i Förenta nationernas resolution 1375 (2001) skall behålla sin livskraft på medellång sikt krävs det även ett betydande ekonomiskt bidrag från världssamfundet.

(6) Rådet noterar att kommissionen avser att inrikta sina insatser på att uppnå de övriga mål och prioriteringar som fastställts i resolution 1375 (2001) från Förenta nationernas säkerhetsråd, i syfte att genom lämpliga gemenskapsåtgärder bidra till att befästa av fredsprocessen och genomförandet av Arushaavtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för sitt stöd till Arushaavtalet och Burundis insatser för att genomföra detta avtal, stöder Europeiska unionen det initiativ som syftar till att inrätta en tillfällig multinationell säkerhetsnärvaro i Burundi för att skydda de politiska ledare som återvänder till landet i samband med inrättandet av en övergångsregering.

Artikel 2

1. Unionen skall tillhandahålla ett ekonomiskt stöd för att täcka vissa utgifter i samband med insättandet av denna tillfälliga multinationella säkerhetsnärvaro i Burundi. Referensbeloppet skall uppgå till 9,5 miljoner euro.

2. De utgifter som finansieras genom det belopp som anges i punkt 1 skall förvaltas i enlighet med Europeiska gemenskapens förfaranden och regler för budgetfrågor. Utgifterna är stödberättigande från och med den 25 oktober 2001.

Artikel 3

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Den löper ut den 1 juni 2002.

Artikel 4

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Utfärdat i Bryssel den 19 november 2001.

På rådets vägnar

L. Michel

Ordförande

Top