EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0639

2001/639/EG: Kommissionens beslut av den 2 augusti 2001 om ändring av beslut 93/693/EG om upprättande av en förteckning över godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av sperma från nötkreatur från tredje land (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 2454]

OJ L 223, 18.8.2001, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/639/oj

32001D0639

2001/639/EG: Kommissionens beslut av den 2 augusti 2001 om ändring av beslut 93/693/EG om upprättande av en förteckning över godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av sperma från nötkreatur från tredje land (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 2454]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 223 , 18/08/2001 s. 0026 - 0027


Kommissionens beslut

av den 2 augusti 2001

om ändring av beslut 93/693/EG om upprättande av en förteckning över godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av sperma från nötkreatur från tredje land

[delgivet med nr K(2001) 2454]

(Text av betydelse för EES)

(2001/639/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur(1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 9.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) De behöriga veterinärmyndighterna i Ungern har begärt ett tillägg till den förteckning som upprättas genom kommissionens beslut 93/693/EG(2), senast ändrat genom beslut 2001/104/EG(3), över godkända tjurstationer vid export av sperma från nötkreatur från Ungern till gemenskapen.

(2) Myndigheterna i Ungern har lämnat garantier till kommissionen för att kraven i artikel 9 i direktiv 88/407/EEG är uppfyllda.

(3) De behöriga veterinärmyndigheterna i Kanada och Polen har begärt ändringar av adresserna till redan godkända stationer.

(4) Beslut 93/693/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga till beslut 93/693/EG skall ändras på följande sätt:

1. I den del av förteckningen som avser Ungern skall följande station läggas till: ">Plats för tabell>"

2. Texten beträffande Kanadas station nr CA 094 skall ersättas med följande: ">Plats för tabell>"

3. Texten beträffande Polens station nr 2-AI-PL skall ersättas med följande: ">Plats för tabell>"

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 augusti 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 194, 22.7.1988, s. 10.

(2) EGT L 320, 22.12.1993, s. 35.

(3) EGT L 38, 8.2.2001, s. 45.

Top