EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0019(01)

2001/929/EG: Europeiska centralbankens beslut av den 20 december 2001 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2002 (ECB/2001/19)

OJ L 344, 28.12.2001, p. 89–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/929/oj

32001D0929

2001/929/EG: Europeiska centralbankens beslut av den 20 december 2001 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2002 (ECB/2001/19)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 344 , 28/12/2001 s. 0089 - 0089


Europeiska centralbankens beslut

av den 20 december 2001

om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2002

(ECB/2001/19)

(2001/929/EG)

ECB-RÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat fördraget), särskilt artikel 106.2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Europeiska centralbanken (ECB) har ensamrätt att godkänna den mängd mynt som skall ges ut från och med den 1 januari 1999.

(2) Medlemsstaterna har för godkännande lämnat in uppgifter om den mängd euromynt som de beräknar ge ut under 2002, tillsammans med förklaringar till beräkningsmetoden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Godkännande av den mängd euromynt som skall ges ut 2002

ECB godkänner härmed den mängd mynt som skall ges ut av de deltagande medlemsstaterna under 2002 enligt vad som följer i nedanstående tabell:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Slutbestämmelser

Detta beslut riktar sig till de deltagande medlemsstaterna.

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 december 2001.

ECB:s ordförande

Willem F. Duisenberg

Top