Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1534

Kommissionens förordning (EG) nr 1534/2000 av den 13 juli 2000 om fastställande av känsliga produktionsområden och sortgrupper av hög kvalitet som skall vara undantagna från tillämpningen av programmet för återköp av kvoter för råtobak

OJ L 175, 14.7.2000, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1534/oj

32000R1534

Kommissionens förordning (EG) nr 1534/2000 av den 13 juli 2000 om fastställande av känsliga produktionsområden och sortgrupper av hög kvalitet som skall vara undantagna från tillämpningen av programmet för återköp av kvoter för råtobak

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 14/07/2000 s. 0078 - 0078


Kommissionens förordning (EG) nr 1534/2000

av den 13 juli 2000

om fastställande av känsliga produktionsområden och sortgrupper av hög kvalitet som skall vara undantagna från tillämpningen av programmet för återköp av kvoter för råtobak

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2075/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1336/2000(2), särskilt artikel 14a i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 34.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2848/98 av den 22 december 1998 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2075/92 när det gäller stödordningen, produktionskvoterna och det särskilda stöd som skall beviljas till producentsammanslutningar inom sektorn för råtobak(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1429/2000(4), föreskrivs att kommissionen på grundval av förslag från medlemsstaterna skall fastställa de känsliga produktionsområden och sortgrupper av hög kvalitet som skall vara undantagna från tillämpningen av programmet för återköp av kvoter inom en gräns på 25 % av garantitröskeln för varje medlemsstat.

(2) På begäran av flera medlemsstater bör dessa sortgrupper av hög kvalitet fastställas.

(3) Eftersom det i artikel 35.2 i förordning (EG) nr 2848/98 föreskrivs att medlemsstaten från och med den 1 september skall offentliggöra sin avsikt att sälja så att andra producenter får möjlighet att köpa kvoten innan den faktiskt återköps, bör denna förordning tillämpas från och med den 31 augusti 2000.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för tobak.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter av de sortgrupper av hög kvalitet som är undantagna från återköpet av kvoter för skörden 2000 är följande:

För Portugal:

>Plats för tabell>

För Frankrike:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 31 augusti 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 215, 30.7.1992, s. 70.

(2) EGT L 154, 27.6.2000, s. 2.

(3) EGT L 358, 31.12.1998, s. 17.

(4) EGT L 142, 16.6.2000, s. 3.

Top