EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0042R(01)

Rättelse
Kommissionens direktiv 2000/42/EG av den 22 juni 2000 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (Text av betydelse för EES)

OJ L 262, 17.10.2000, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/42/corrigendum/2000-10-17/oj

32000L0042R(01)

Rättelse - Kommissionens direktiv 2000/42/EG av den 22 juni 2000 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 262 , 17/10/2000 s. 0046 - 0046


Rättelse till kommissionens direktiv 2000/42/EG av den 22 juni 2000 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 158 av den 30 juni 2000)

På sidorna 54 och 57-64, i kolumn 13 skall det

i stället för: "Forat Summan av forat, dess syreanalog och motsvarande sulfoner uttryckt som forat"

vara: "Forat Summan av forat, dess syreanalog och motsvarande sulfoxider och sulfoner uttryckt som forat"

I bilagorna II och III, i rubrikhuvudet, i andra kolumnen avseende bekämpningsmedelsrester för kött, andra raden skall det

i stället för: "... nr ex0201, 0202..."

vara: "... nr 0201, 0202..."

På sidan 61, under "(ii) LÖKGRÖNSAKER", för raden "Övriga", i kolumn 3 "Klortalonil" skall det

i stället för: "0,1 (*)"

vara: "0,01 (*)"

Top