EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000E0456

Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2000 om Europeiska unionens bidrag till stärkandet av de georgiska myndigheternas möjligheter att stödja och skydda OSSE:s observatörsgrupp vid gränsen mellan Republiken Georgien och Republiken Tjetjenien i Ryska federationen

OJ L 183, 22.7.2000, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2000/456/oj

32000E0456

Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2000 om Europeiska unionens bidrag till stärkandet av de georgiska myndigheternas möjligheter att stödja och skydda OSSE:s observatörsgrupp vid gränsen mellan Republiken Georgien och Republiken Tjetjenien i Ryska federationen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 183 , 22/07/2000 s. 0003 - 0003


Rådets gemensamma åtgärd

av den 20 juli 2000

om Europeiska unionens bidrag till stärkandet av de georgiska myndigheternas möjligheter att stödja och skydda OSSE:s observatörsgrupp vid gränsen mellan Republiken Georgien och Republiken Tjetjenien i Ryska federationen

(2000/456/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT OM FÖLJANDE GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 i detta, och

av följande skäl:

(1) Europeiska rådet i Helsingfors uttryckte sin djupa oro över det hot som den fortsatta konflikten i Tjetjenien utgör mot stabiliteten i Kaukasusområdet och den möjliga spridningseffekten från striderna i Tjetjenien till Georgien och följderna för detta lands territoriella integritet.

(2) Den 10 april 2000 begärde Georgiens president Eduard Sjevardnadze bistånd från Europeiska unionen för att bidra till Georgiens insatser för att säkerställa skyddet av sina gränser och omkringliggande regioner och förbättra skyddet mot terroristhot, särskilt mot OSSE:s observatörsgrupp vid gränsen mellan Georgien och Republiken Tjetjenien i Ryska federationen.

(3) OSSE:s observatörsgrupp bidrar till stabilitet i regionen genom att i syfte att lösa upp eventuella spänningar lämna detaljerad information om förflyttningar och händelser i gränsområdet.

(4) Den 17-22 juni 2000 gjorde general Sir Garry Johnson, såsom företrädare för Europeiska unionens ordförandeskap, en preliminär bedömning på plats och kom fram till att det finns ett klart behov av utrustning för att möjliggöra för Georgiens gränsvakter att på ett effektivt sätt utföra sina uppgifter, särskilt skyddet av OSSE:s observatörsgrupp.

(5) Det finns behov av att snabbt genomföra denna gemensamma åtgärd.

(6) Kommissionen har gett sitt samtycke till att anförtros vissa uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av denna gemensamma åtgärd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Europeiska unionen skall lämna bistånd för att stärka de georgiska myndigheternas möjligheter att genom sina gränsvakter stödja och skydda OSSE:s observatörsgrupp vid gränsen mellan Georgien och Republiken Tjetjenien i Ryska federationen.

2. Europeiska unionen skall därför senast den 15 september 2000 lämna bistånd till Georgiens regering i form av utrustning som skall transporteras till gränsposteringen vid Shatili senast den 30 september 2000.

Artikel 2

1. Rådet skall anförtro åt kommissionen att genomföra denna gemensamma åtgärd för att uppfylla det mål som anges i artikel 1.2.

2. Kommissionen skall övervaka och utvärdera det faktiska överlämnandet av utrustningen till Georgiens gränsvakter, den vidare användning och denna gemensamma åtgärds framgångsrika genomförande.

3. Kommissionen skall under ordförandeskapets ledning och biträdd av rådets generalsekreterare/höge representanten för GUSP rapportera till rådet.

4. När kommissionen utför sitt uppdrag skall den efter behov samarbeta med medlemsstaternas beskickningar på plats.

Artikel 3

1. Det finansiella referensbeloppet för de ändamål som anges i artikel 1 skall vara 1 miljon euro.

2. Förvaltningen av de utgifter som finansieras genom det belopp som anges i punkt 1 skall omfattas av de gemenskapsförfaranden och -bestämmelser som tillämpas på budgetfrågor.

Artikel 4

1. Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas. Den upphör att gälla den 31 december 2000.

2. Denna gemensamma åtgärd skall ses över senast den 30 september 2000 för att det skall kunna säkerställas att den tidtabell som fastställs i artikel 1.2 har iakttagits.

Artikel 5

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 2000.

På rådets vägnar

F. Parly

Ordförande

Top