EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999Y0320(02)

Europeiska centralbankens yttrande på begäran av Europeiska unionens råd enligt artikel 109.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på ett förslag om ett rådsbeslut (EG) avseende de detaljerade bestämmelser som rör sammansättningen av Ekonomiska och finansiella kommittén

OJ C 77, 20.3.1999, p. 9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/1998

31999Y0320(02)

Europeiska centralbankens yttrande på begäran av Europeiska unionens råd enligt artikel 109.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på ett förslag om ett rådsbeslut (EG) avseende de detaljerade bestämmelser som rör sammansättningen av Ekonomiska och finansiella kommittén

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 077 , 20/03/1999 s. 0009


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE på begäran av Europeiska unionens råd enligt artikel 109.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på ett förslag om ett rådsbeslut (EG) avseende de detaljerade bestämmelser som rör sammansättningen av Ekonomiska och finansiella kommittén (1999/C 77/06)

1. Europeiska centralbanken (ECB) har mottagit en begäran från Europeiska unionens råd om ett förslag till ett rådsbeslut (EG) avseende de detaljerade bestämmelser som rör sammansättningen av Ekonomiska och finansiella kommittén (nedan kallat beslutsförslaget).

2. ECB:s befogenhet att avge ett yttrande grundas på artikel 109c.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5, första meningen, i arbetsordningen för ECB, har detta ECB-yttrande antagits av ECB-rådet.

3. Syftet med beslutsförslaget är att i detalj behandla sammansättningen av Ekonomiska och finansiella kommittén. ECB välkomnar en specificering av de kvalifikationer som erfordras för tillsättningar i Ekonomiska och finansiella kommittén. Detta krav, som redan existerade för ledamöterna av Monetära kommittén, understryker kontinuiteten mellan de två kommittéerna och den tekniska inriktningen på de yttranden som ges av Ekonomiska och finansiella kommittén.

4. Beslutsförslaget föreskriver på ett väl avvägt vis att medlemsstaterna, Europeiska gemenskapernas kommission och ECB var för sig utser två ledamöter till Ekonomiska och finansiella kommittén samt återspeglar det beslut som fattades vid Europeiska rådets möte i Luxemburg. ECB skulle dock föredra att det i artikel 3 uttryckligen framgår att de två ledamöter som utses av varje medlemsstat var för sig skall utses bland högre tjänstemän i den nationella administrationen och från de nationella centralbankerna och att deras ersättare skall utses på samma villkor.

5. Detta ECB-yttrande kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 24 november 1998.

Willem F. DUISENBERG

ECB:s ordförande

Top