EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999Y0320(01)

Europeiska centralbankens yttrande på begäran av Europeiska unionens råd enligt artikel 105a.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen avseende ett förslag till rådsförordning (EG) som ändrar förordning (EG) nr 975/98 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp

OJ C 77, 20.3.1999, p. 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/02/1999

31999Y0320(01)

Europeiska centralbankens yttrande på begäran av Europeiska unionens råd enligt artikel 105a.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen avseende ett förslag till rådsförordning (EG) som ändrar förordning (EG) nr 975/98 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 077 , 20/03/1999 s. 0008


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE på begäran av Europeiska unionens råd enligt artikel 105a.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen avseende ett förslag till rådsförordning (EG) som ändrar förordning (EG) nr 975/98 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp (1999/C 77/05)

1. Den 26 oktober 1998 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett ECB-yttrande över en rådsförordning (EG) som ändrar förordning (EG) nr 975/98 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp.

2. In enlighet med artikel 1091.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallad fördraget), har ECB tagit över de rådgivande funktionerna från Europeiska monetära institutet (EMI), vilket försattes i likvidation då ECB upprättades den 1 juni 1998. ECB:s befogenhet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 105a.2 och 109f.8 i fördraget. I överensstämmelse med artikel 17.5, första meningen, i arbetsordningen för ECB, har detta ECB-yttrande antagits av ECB-rådet.

3. Syftet med förslaget till en rådsförordning (EG) är att, genom en förändring av vikten på 50-centsmyntet samt utformningen av randen på 10-cents- och 50-centsmynten, ta fasta på den oro som uttryckts av varuautomatsindustrin, å ena sidan, och av den europeiska sammanslutningen för synskadade (European Blind Union), å andra sidan. ECB välkomnar ändringsförslagen vilka kommer att minska risken för bedrägligt beteende i förhållande till varuautomater samt förväxlingsrisken för blinda och synskadade.

4. Detta ECB-yttrande kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 16 november 1998.

Willem F. DUISENBERG

ECB:s ordförande

Top