EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2805

Kommissionens förordning (EG) nr 2805/1999 av den 22 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2211/94 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 3759/92 vad gäller anmälan av priset på importerade fiskeriprodukter

OJ L 340, 31.12.1999, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2805/oj

31999R2805

Kommissionens förordning (EG) nr 2805/1999 av den 22 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2211/94 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 3759/92 vad gäller anmälan av priset på importerade fiskeriprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 340 , 31/12/1999 s. 0051 - 0054


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2805/1999

av den 22 december 1999

om ändring av förordning (EG) nr 2211/94 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 3759/92 vad gäller anmälan av priset på importerade fiskeriprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av den 17 december 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3318/94(2), särskilt artiklarna 22 och 23 i denna, och

av följande skäl:

1. Föreskrifter för en snabb och tillförlitlig överföring av de uppgifter som krävs för kontroll av referenspriserna måste fastställas.

2. Varje produkt som förtecknas i bilagorna I, II, III, IV och V till förordning (EEG) nr 3759/92 och för vilka det fastställts ett referenspris skall tilldelas en TARIC-kod.

3. I kommissionens förordning (EG) nr 2211/94(3), ändrad genom förordning 2431/98(4), föreskrivs att den mottagna informationen skall delas upp per art eller produkt, kategori eller produktform. Med ett extra TARIC-nummer, som identifierar produkten, behöver denna inte längre beskrivas med hjälp av dessa parametrar.

4. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2211/94 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.1 skall ersättas med följande: "1. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla priserna fritt gränsen på de produkter som är förtecknade i bilagorna I, II, III, IV och V till förordning (EEG) nr 3759/92 för vilka ett referenspris har fastställts och som övergår till fri omsättning. Denna information skall vara uppdelad efter TARIC-nummer och efter inlämningsdag för importdeklarationen."

2. Bilaga II skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 388, 31.12.1992, s. 1.

(2) EGT L 350, 31.12.1994, s. 15.

(3) EGT L 238, 13.9.1994, s. 1.

(4) EGT L 302, 12.11.1998, s. 13.

BILAGA

"BILAGA II

1. Uppgifternas format

>Plats för tabell>

2. Meddelandets format

Filen är en textfil som innehåller fyra registreringstyper.

- Varje uppgift skiljs från de följande med ett semikolon.

- Varje rad i meddelandet följs av en radmatning.

Det ser ut på följande sätt:

< TTL >2211B

< RMS >C(3)

< RPP >DDMMÅÅÅÅ

< DAT >DDMMÅÅÅÅ; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

< DAT >DDMMÅÅÅÅ; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

< DAT >DDMMÅÅÅÅ; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

.........

3. Koder

Tabell 1

Medlemsstaternas koder

>Plats för tabell>

Tabell 2

Valutakoder

>Plats för tabell>"

Top