EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1451

Kommissionens förordning (EG) nr 1451/1999 av den 1 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1209/98 om försäljning till i förväg fastställt pris av nötkött som innehas av Förenade kungariket till försvarsmakten

OJ L 167, 2.7.1999, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 454 - 455
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 251 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1451/oj

31999R1451

Kommissionens förordning (EG) nr 1451/1999 av den 1 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1209/98 om försäljning till i förväg fastställt pris av nötkött som innehas av Förenade kungariket till försvarsmakten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 02/07/1999 s. 0015 - 0016


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1451/1999

av den 1 juli 1999

om ändring av förordning (EG) nr 1209/98 om försäljning till i förväg fastställt pris av nötkött som innehas av Förenade kungariket till försvarsmakten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1633/98(2), särskilt artikel 7.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 1209/98(3), ändrad genom förordning (EG) nr 2515/98(4), föreskrivs att de interventionslager som innehas av Förenade kungariket kan säljas. De kvantiteter och försäljningspriser som anges i den förordningen bör ändras med hänsyn tagen till de lager som redan sålts.

(2) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1209/98 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EGT L 210, 28.7.1998, s. 17.

(3) EGT L 166, 11.6.1998, s. 39.

(4) EGT L 314, 24.11.1998, s. 3.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

"ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>Plats för tabell>"

Top