EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999O0011

Europeiska Centralbankens Riktlinje av den 22 april 1999 om tillstånd att ge ut nationella sedlar under övergångsperioden (ECB/1999/NP11)

OJ L 55, 24.2.2001, p. 71–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/1999/11/oj

31999O0011

Europeiska Centralbankens Riktlinje av den 22 april 1999 om tillstånd att ge ut nationella sedlar under övergångsperioden (ECB/1999/NP11)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 055 , 24/02/2001 s. 0071 - 0071


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 22 april 1999

om tillstånd att ge ut nationella sedlar under övergångsperioden

(ECB/1999/NP11)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat fördraget), särskilt artikel 105a.1 i detta, av Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan), särskilt artikel 16 i denna, och

av följande skäl:

(1) Från och med den 1 januari 1999 har Europeiska centralbanken (ECB) ensamrätt att tillåta sedelutgivning inom gemenskapen. I enlighet med artiklarna 2, 3 och 6 i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron(1) är sedlar i nationella valutaenheter underenheter av euron från och med den 1 januari 1999. De ovan nämnda bestämmelserna medför att rätten att ge tillstånd till utgivning av nationella sedlar under övergångsperioden, såsom denna definieras i artikel 1 sjätte strecksatsen i förordning (EG) nr 974/98, tillkommer ECB från och med den 1 januari 1999.

(2) Utgivningen av sedlar är en process som styrs av efterfrågan. Under övergångsperioden är de nationella centralbankerna väl lämpade att bedöma vilken volym som behöver ges ut. I början av 2001 kommer ECB-rådet att bestämma om tillstånd att ge ut eurosedlar.

(3) I enlighet med artiklarna 12.1 och 14.3 i stadgan utgör ECB:s riktlinjer en integrerad del av gemenskapsrätten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillstånd att ge ut nationella sedlar

1. Nationella centralbanker ges härmed tillstånd att fortsätta ge ut nationella sedlar under övergångsperioden i enlighet med nationell praxis.

2. Nationella centralbanker skall senast vid utgången av februari månad varje år underrätta ECB om antalet nationella sedlar som givits ut under föregående år.

Artikel 2

Slutbestämmelser

Denna riktlinje riktar sig till de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 22 april 1999.

För ECB-rådet

Willem F. Duisenberg

(1) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

Top