EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0424

1999/424/GUSP: Rådets beslut av den 28 juni 1999 om ändring av rådets beslut 1999/357/GUSP om genomförande av gemensam ståndpunkt 1999/318/GUSP om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien

EGT L 163, 29.6.1999, p. 86–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/424/oj

31999D0424

1999/424/GUSP: Rådets beslut av den 28 juni 1999 om ändring av rådets beslut 1999/357/GUSP om genomförande av gemensam ståndpunkt 1999/318/GUSP om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 163 , 29/06/1999 s. 0086 - 0093


RÅDETS BESLUT

av den 28 juni 1999

om ändring av rådets beslut 1999/357/GUSP om genomförande av gemensam ståndpunkt 1999/318/GUSP om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien

(1999/424/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av gemensam ståndpunkt 1999/318/GUSP(1) antagen av rådet den 10 maj 1999 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien och beslut 1999/357/GUSP(2) om genomförande av den gemensamma ståndpunkten, och

av följande skäl:

Förteckningen i artikel 1 i beslut 1999/357/GUSP behöver uppdateras i enlighet med artikel 1.3 i gemensam ståndpunt 1999/318/GUSP.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i beslut 1999/357/GUSP skall ersättas med följande: "Artikel 1

De personer som skall rapporteras som inte önskvärda enligt artikel 1 i gemensam ståndpunkt 1999/318/GUSP är följande:

>Plats för tabell>"

Artikel 2

Detta beslut blir gällande samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 1999.

På rådets vägnar

M. NAUMANN

Ordförande

(1) EGT L 123, 13.5.1999, s. 1.

(2) EGT L 140, 3.6.1999, s. 1.

Top