EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998Y0618(02)

Yttrande från Europeiska monetära institutet på begäran av Europeiska unionens råd, enligt artiklarna 106.6 och 109f.8 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat fördraget) samt enligt artikel 42 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet, över kommissionens förslag till rådets beslut om det statistiska underlag som skall användas vid fastställandet av fördelningsnyckeln för tecknandet av Europeiska centralbankens kapital (nedan kallat förslaget)

OJ C 190, 18.6.1998, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/06/1998

31998Y0618(02)

Yttrande från Europeiska monetära institutet på begäran av Europeiska unionens råd, enligt artiklarna 106.6 och 109f.8 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat fördraget) samt enligt artikel 42 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet, över kommissionens förslag till rådets beslut om det statistiska underlag som skall användas vid fastställandet av fördelningsnyckeln för tecknandet av Europeiska centralbankens kapital (nedan kallat förslaget)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 190 , 18/06/1998 s. 0007 - 0007


YTTRANDE FRÅN EUROPEISKA MONETÄRA INSTITUTETpå begäran av Europeiska unionens råd, enligt artiklarna 106.6 och 109f.8 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat fördraget) samt enligt artikel 42 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet, över kommissionens förslag till rådets beslut om det statistiska underlag som skall användas vid fastställandet av fördelningsnyckeln för tecknandet av Europeiska centralbankens kapital (nedan kallat förslaget) (98/C 190/06)

CON/98/15

1. Europeiska unionens råd begärde detta yttrande i ett brev daterat den 6 mars 1998. I denna avsikt framlade rådet dokument KOM(97) 725, slutlig version, för Europeiska monetära institutet (EMI), innehållande förslaget jämte motivering. I enlighet med artiklarna 106.6 och 109f.8 i fördraget är EMI behörigt att avge ett yttrande om förslaget.

2. Syftet med förslaget är att fastställa de bestämmelser som kommissionen skall följa vid tillhandahållandet av det statistiska underlag som skall användas vid fastställandet av fördelningsnyckeln för tecknandet av kapital i Europeiska centralbanken (ECB). I bestämmelserna anges definition, källor och beräkningsmetod för de uppgifter som behövs om bruttonationalprodukten (BNP) och befolkningen. De statistiska uppgifterna skall av kommissionen meddelas EMI före ECB:s effektiva upprättande. Efter upprättandet skall ECB använda uppgifterna i enlighet med artikel 29.1 stadgan för Europeiska centralbankssystemet vid fastställandet av fördelningsnyckeln för tecknandet av dess kapital.

3. EMI samtycker till de definitioner av BNP och befolkning som anges i artiklarna 2-6. I motsats till fastställandet av fördelningsnyckeln för EMI - ett engångsförfarande vid dess upprättande - skall de nationella centralbankernas vikt i fördelningsnyckeln för ECB justeras vart femte år efter upprättandet av Europeiska centralbankssystemet i enlighet med artikel 29.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet. EMI konstaterar att syftet med bestämmelserna i detta förslag även är att på motsvarande sätt reglera sådana framtida justeringar.

4. EMI stöder principen att kommissionen (Eurostat) skall samla in de statistiska uppgifterna enligt fastställda förfaranden. Institutet fäster stor vikt vid att nationella experter godkänner uppgifterna. Det samtycker till att befolkningsuppgifterna skall godkännas av Kommittén för statistiska program och att BNP-uppgifterna skall godkännas av den kommitté som avses i artikel 6 i rådets direktiv om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser.

5. EMI samtycker till att förslaget skall avse inte endast "råmaterialets" definition och källor, utan också - av hänsyn till överensstämmelse och exakthet - metodfrågor angående sammanvägning av uppgifterna. I detta avseende samtycker EMI till de bestämmelser som avses i artiklarna 7, 8 och 9 i förslaget. För att uppnå total överensstämmelse med ovannämnda bestämmelser i stadgan för Europeiska centralbankssystemet vore det önskvärt att i artiklarna 8 och 9 i förslaget ersätta orden "i fördelningsnyckeln" med orden "i de uppgifter som avses i detta beslut".

6. Slutligen, med avseende på artikel 10, förväntar sig EMI att som tidigare få en full uppsättning av uppgifter enligt förslaget.

7. Detta yttrande kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Frankfurt den 6 april 1998

Top