EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998Y0604(03)

Yttrande från Europeiska Monetära Institutets Råd enligt artikel 109l.1, i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 50 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken på rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i Europeiska centralbankens (ECB) direktion

OJ C 169, 4.6.1998, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0604(03)

Yttrande från Europeiska Monetära Institutets Råd enligt artikel 109l.1, i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 50 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken på rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i Europeiska centralbankens (ECB) direktion

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 169 , 04/06/1998 s. 0014 - 0014


YTTRANDE FRÅN EUROPEISKA MONETÄRA INSTITUTETS RÅD enligt artikel 109l.1, i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 50 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken på rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i Europeiska centralbankens (ECB) direktion (98/C 169/11)

1. Rådet för det Europeiska monetära institutet (EMI) ombads i ett brev från ordföranden för rådet daterat 2 maj 1998 att avlämna sitt yttrande beträffande en rekommendation av samma datum från rådet till regeringarna i de deltagande medlemsstaterna, på stats- eller regeringschefsnivå, att utse:

a) Willem Frederik Duisenberg till ordförande för ECB, för en mandatperiod på åtta år;

b) Christian Noyer till vice ordförande för ECB, för en mandatperiod på fyra år;

c) till övriga ledamöter av ECB:s direktion:

i) Otmar Issing för en mandatperiod på åtta år;

ii) Tommaso Padoa-Schioppa för en mandatperiod på sju år;

iii) Eugenio Domingo Solans för en mandatperiod på sex år;

iv) Sirkka Hämäläinen för en mandatperiod på fem år.

2. EMI:s råd noterar att de föreslagna kandidaterna är personer vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända.

3. EMI:s råd har ingen invändning gentemot den rekommendation till utnämning till ECB:s direktion avseende alla de föreslagna kandidaterna.

4. EMI:s vice ordförande har fått i uppdrag att framföra yttrandet till regeringarna i Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal och Republiken Finland.

5. Detta yttrande kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Som skedde i Frankfurt am Main den 5:e maj 1998.

För EMI:s råd

L. A. ROJO

Vice ordförande

Top