Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1733

Kommissionens förordning (EG) nr 1733/98 av den 4 augusti 1998 om fastställande för regleringsåret 1998/1999 av det minimipris som skall betalas till producenterna av persikor och av produktionsstödet för persikor i sockerlag och/eller naturlig fruktsaft

OJ L 217, 5.8.1998, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1733/oj

31998R1733

Kommissionens förordning (EG) nr 1733/98 av den 4 augusti 1998 om fastställande för regleringsåret 1998/1999 av det minimipris som skall betalas till producenterna av persikor och av produktionsstödet för persikor i sockerlag och/eller naturlig fruktsaft

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 217 , 05/08/1998 s. 0011 - 0011


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1733/98 av den 4 augusti 1998 om fastställande för regleringsåret 1998/1999 av det minimipris som skall betalas till producenterna av persikor och av produktionsstödet för persikor i sockerlag och/eller naturlig fruktsaft

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), ändrad genom förordning (EG) nr 2199/97 (2), särskilt artiklarna 3.3 och 4.9 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 504/97 av den 19 mars 1997 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller systemet med produktionsstöd för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1590/98 (4) fastställs datumen för regleringsåren.

Reglerna för att fastställa minimipris och produktionsstödets belopp anges i artikel 3 respektive artikel 4 i förordning (EG) nr 2201/96. Genom artikel 5 i samma förordning införs en garantitröskel, och om den överskrids skall stödet sänkas. Därför bör minimipriset och produktionsstödet fastställas för regleringsåret 1998/1999.

Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För regleringsåret 1998/1999 fastställs

a) det minimipris som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 2201/96 till 30,768 ecu per 100 kilo netto, fritt producent, för persikor som är avsedda för framställning av persikor i sockerlag och/eller naturlig fruktsaft, och

b) det produktionsstöd som avses i artikel 4 i sagda förordning till 6,065 ecu per 100 kilo netto, för persikor i sockerlag och/eller naturlig fruktsaft.

Artikel 2

Om bearbetningen äger rum utanför den medlemsstat där produkterna har odlats, skall denna medlemsstat hos den medlemsstat som betalar ut produktionsstödet styrka att minimipriset har betalats till producenten.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 15 juni 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 augusti 1998.

På kommissionens vägnar

Monika WULF-MATHIES

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29.

(2) EGT L 303, 6.11.1997, s. 1.

(3) EGT L 78, 20.3.1997, s. 14.

(4) EGT L 208, 24.7.1998, s. 11.

Top