EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0703

98/703/EG: Kommissionens beslut av den 26 november 1998 om godkännande av medlemsstaternas program för att utrota sjukdomar för 1999 och om fastställande av nivån på det finansiella stödet från gemenskapen [delgivet med nr K(1998) 3645/2] (Endast de spanska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska texterna är giltiga)

EGT L 333, 9.12.1998, p. 29–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/703/oj

31998D0703

98/703/EG: Kommissionens beslut av den 26 november 1998 om godkännande av medlemsstaternas program för att utrota sjukdomar för 1999 och om fastställande av nivån på det finansiella stödet från gemenskapen [delgivet med nr K(1998) 3645/2] (Endast de spanska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska texterna är giltiga)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 333 , 09/12/1998 s. 0029 - 0033


KOMMISSIONENS BESLUT av den 26 november 1998 om godkännande av medlemsstaternas program för att utrota sjukdomar för 1999 och om fastställande av nivån på det finansiella stödet från gemenskapen [delgivet med nr K(1998) 3645/2] (Endast de spanska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska texterna är giltiga) (98/703/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), senast ändrat genom beslut 94/370/EG (2), särskilt artikel 24 i detta, och

av följande skäl:

I rådets direktiv 90/424/EEG fastställs möjligheten för gemenskapen att ge finansiellt stöd för utrotning och övervakning av djursjukdomar.

Medlemsstaterna har lagt fram program för att utrota och övervaka djursjukdomar inom sina territorier.

Efter utvärdering av programmen har de befunnits uppfylla alla gemenskapens kriterier för utrotning av dessa sjukdomar i enlighet med rådets beslut 90/638/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gemenskapskriterier för utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar (3), ändrat genom direktiv 92/65/EEG (4).

Dessa program förekommer på den prioriteringslista över program för utrotning och övervakning av djursjukdomar som kan få finansiellt stöd från gemenskapen 1999, och som fastställdes i kommissionens beslut 98/584/EG (5).

Med tanke på hur viktiga dessa program är för att uppnå gemenskapens målsättningar på djurhälsoområdet är det lämpligt att fastställa gemenskapens stöd till 50 % av medlemsstaternas kostnader för åtgärderna med ett maximalt belopp för varje program.

Finansiellt stöd från gemenskapen skall godkännas så länge som de åtgärder som föreskrivs utförs, och på villkor att myndigheterna lämnar ut alla nödvändiga uppgifter inom den tid som har föreskrivits.

Godkännandet av vissa av dessa program skall inte föregripa kommissionens beslut om regler för utrotning av dessa sjukdomar grundade på vetenskapliga rön.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

(Rabies)

Artikel 1

1. Programmet för utrotning av rabies utarbetat av Österrike godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Österrikes kostnader för inköp och distribution av vaccin och av lockbete med maximalt 250 000 ecu.

Artikel 2

1. Programmet för utrotning av rabies utarbetat av Belgien godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Belgiens kostnader för inköp och distribution av vaccin och av lockbete med maximalt 180 000 ecu.

Artikel 3

1. Programmet för utrotning av rabies utarbetat av Tyskland godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Tysklands kostnader för inköp och distribution av vaccin och av lockbete med maximalt 2 000 000 ecu.

Artikel 4

1. Programmet för utrotning av rabies utarbetat av Frankrike godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Frankrikes kostnader för inköp och distribution av vaccin och av lockbete med maximalt 300 000 ecu.

Artikel 5

1. Programmet för utrotning av rabies utarbetat av Luxemburg godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Luxemburgs kostnader för inköp och distribution av vaccin och av lockbete med maximalt 70 000 ecu.

Artikel 6

1. Programmet för utrotning av rabies utarbetat av Finland godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Finlands kostnader för inköp och distribution av vaccin och av lockbete med maximalt 250 000 ecu.

KAPITEL II

(Afrikansk svinpest och klassisk svinpest)

Artikel 7

1. Programmet för utrotning av afrikansk svinpest/klassisk svinpest utarbetat av Italien godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Italiens kostnader för virologisk och serologisk provtagning och kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 600 000 ecu.

Artikel 8

1. Programmet för utrotning av klassisk svinpest utarbetat av Tyskland godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Tysklands kostnader för virologisk och serologisk provtagning på tamgrisar och kontroll av vildsvinspopulationen med maximalt 1 600 000 ecu.

KAPITEL III

(Elakartad lungsjuka)

Artikel 9

1. Programmet för utrotning av elakartad lungsjuka utarbetat av Portugal godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Portugals kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 2 000 000 ecu.

KAPITEL IV

(Vesikulär svinsjuka)

Artikel 10

1. Programmet för utrotning av vesikulär svinsjuka utarbetat av Italien godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Italiens kostnader för virologisk och serologisk provtagning och kompensation till ägarna för slakt av seropositiva djur med maximalt 200 000 ecu.

KAPITEL V

(Brucellos hos nötkreatur)

Artikel 11

1. Programmet för utrotning av brucellos hos nötkreatur utarbetat av Grekland godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Greklands kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 600 000 ecu.

Artikel 12

1. Programmet för utrotning av brucellos hos nötkreatur utarbetat av Spanien godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Spaniens kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 2 500 000 ecu.

Artikel 13

1. Programmet för utrotning av brucellos hos nötkreatur utarbetat av Frankrike godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Frankrikes kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 1 000 000 ecu.

Artikel 14

1. Programmet för utrotning av brucellos hos nötkreatur utarbetat av Irland godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Irlands kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 3 000 000 ecu.

Artikel 15

1. Programmet för utrotning av brucellos hos nötkreatur utarbetat av Italien godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Italiens kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 1 700 000 ecu.

Artikel 16

1. Programmet för utrotning av brucellos hos nötkreatur utarbetat av Portugal godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50% av Portugals kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 2 400 000 ecu.

KAPITEL VI

(Brucellos hos får och getter)

Artikel 17

1. Programmet för utrotning av brucellos hos får och getter utarbetat av Grekland godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Greklands kostnader för provtagning, vaccinering och kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 1 200 000 ecu.

Artikel 18

1. Programmet för utrotning av brucellos hos får och getter utarbetat av Spanien godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Spaniens kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 5 000 000 ecu.

Artikel 19

1. Programmet för utrotning av brucellos hos får och getter utarbetat av Frankrike godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Frankrikes kostnader för provtagning och kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 900 000 ecu.

Artikel 20

1. Programmet för utrotning av brucellos hos får och getter utarbetat av Italien godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Italiens kostnader för provtagning och kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 4 500 000 ecu.

Artikel 21

1. Programmet för utrotning av brucellos hos får och getter utarbetat av Portugal godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Portugals kostnader för provtagning och kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 2 500 000 ecu.

KAPITEL VII

(Anaplasmos, babesios och cowdrios)

Artikel 22

1. Programmet för utrotning av anaplasmos och babesios på Réunion utarbetat av Frankrike godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Programmet för utrotning av babesios och cowdrios på Martinique utarbetat av Frankrike godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

3. Programmet för utrotning av babesios och cowdrios på Guadeloupe utarbetat av Frankrike godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

4. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Frankrikes kostnader för genomförandet av de program som avses i punkterna 1-3 med maximalt 750 000 ecu.

KAPITEL VIII

(Enzootisk bovin leukos)

Artikel 23

1. Programmet för utrotning av enzootisk bovin leukos utarbetat av Italien godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Italiens kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 2 500 000 ecu.

Artikel 24

1. Programmet för utrotning av enzootisk bovin leukos utarbetat av Portugal godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Portugals kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 3 000 000 ecu.

KAPITEL IX

(Aujeszkys sjukdom)

Artikel 25

1. Programmet för utrotning av Aujeszkys sjukdom utarbetat av Belgien godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Belgiens kostnader för provtagning med högst 1,25 ecu per prov och maximalt 550 000 ecu.

Artikel 26

1. Programmet för utrotning av Aujeszkys sjukdom utarbetat av Tyskland godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Tysklands kostnader för provtagning med högst 1,25 ecu per prov och maximalt 2 700 000 ecu.

Artikel 27

1. Programmet för utrotning av Aujeszkys sjukdom utarbetat av Förenade kungariket godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Förenade kungarikets kostnader för provtagning med högst 1,25 ecu per prov och maximalt 75 000 ecu.

KAPITEL X

(Bovin tuberkulos)

Artikel 28

1. Programmet för utrotning av bovin tuberkulos utarbetat av Grekland godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Greklands kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 100 000 ecu.

Artikel 29

1. Programmet för utrotning av bovin tuberkulos utarbetat av Spanien godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Spaniens kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 6 200 000 ecu.

Artikel 30

1. Programmet för utrotning av bovin tuberkulos utarbetat av Italien godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Italiens kostnader för kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 800 000 ecu.

KAPITEL XI

(Scrapie)

Artikel 31

1. Programmet för utrotning av scrapie utarbetat av Belgien godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Belgiens kostnader för provtagning och kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 50 000 ecu.

Artikel 32

1. Programmet för utrotning av scrapie utarbetat av Frankrike godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Frankrikes kostnader för provtagning och kompensation till ägarna för slakt av djur med maximalt 500 000 ecu.

Artikel 33

1. Programmet för utrotning av scrapie utarbetat av Nederländerna godkänns härmed för perioden 1 januari 1999-31 december 1999.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall fastställas till 50 % av Nederländernas kostnader för provtagning med maximalt 150 000 ecu.

KAPITEL XII

(Slutbestämmelser)

Artikel 34

Finansiellt stöd från gemenskapen för de program som avses i artikel 1-6 skall beviljas på följande villkor:

a) Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1999 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra programmet.

b) En rapport om programmets framskridande och uppkomna kostnader skall överlämnas till kommissionen en gång per halvår.

c) En slutrapport om programmets tekniska genomförande åtföljd av verifikationer av kostnader uppkomna till och med den 1 juni 2000 skall överlämnas.

Gemenskapens lagstiftning inom veterinärområdet skall följas.

Artikel 35

Finansiellt stöd från gemenskapen för de program som avses i artikel 7-33 skall beviljas på följande villkor:

a) Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1999 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra programmet.

b) En rapport om programmets framskridande och uppkomna kostnader skall överlämnas till kommissionen en gång var tredje månad.

c) En slutrapport om programmets tekniska genomförande åtföljd av verifikationer av kostnader uppkomna till och med den 1 juni 2000 skall överlämnas.

Gemenskapens lagstiftning inom veterinärområdet skall följas.

Artikel 36

1. Kommissionen får i samarbete med behöriga nationella myndigheter utföra stickprovskontroller för att säkerställa att de åtgärder vidtagits och kostnader uppkommit för vilka stöd har beviljats.

Kommissionen skall meddela medlemsstaterna resultaten av kontrollerna.

2. Artiklarna 8 och 9 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 (6) skall gälla i tillämpliga delar.

3. Finansiellt stöd från gemenskapen får endast beviljas om programmen verkligen har genomförts i enlighet med gemenskapsreglerna.

Artikel 37

Detta beslut riktar sig till alla medlemsstater utom Konungariket Danmark och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2) EGT L 168, 2.7.1994, s. 31.

(3) EGT L 347, 12.12.1990, s. 27.

(4) EGT L 268, 18.10.1997, s. 11.

(5) EGT L 281, 17.10.1998, s. 41.

(6) EGT L 94, 28.4.1970, s. 13.

Top