EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997F0625(01)

Rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i

OJ C 195, 25.6.1997, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 195 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 195 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 119 - 119

In force

31997F0625(01)

Rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 195 , 25/06/1997 s. 0001 - 0001


RÅDETS AKT av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (97/C 195/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

som beaktar Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel K 3.2 c i detta,

som beaktar att medlemsstaterna anser förbättringen av det rättsliga samarbetet som en fråga av gemensamt intresse som omfattas av det samarbete om vilket föreskrifter meddelas i avdelning VI i fördraget, och

som beaktar att det för att uppnå det målet är nödvändigt att utarbeta en konvention om kamp mot korruption som Europeiska gemenskapernas tjänstemän eller Europeiska unionens medlemsstaters tjänstemän är delaktiga i, mot bakgrund av bestämmelserna i protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (1),

BESLUTAR att den konvention vars text bifogas och som denna dag har undertecknats av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, är utarbetad,

REKOMMENDERAR att konventionen antas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 1997.

På rådets vägnar

W. SORGDRAGER

Ordförande

(1) EGT nr C 313, 23.10.1996, s. 2.

Top