Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1516

Kommissionens förordning (EG) nr 1516/96 av den 29 juli 1996 om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2771/75 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg

OJ L 189, 30.7.1996, p. 99–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 134 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 134 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; tyst upphävande genom 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1516/oj

31996R1516

Kommissionens förordning (EG) nr 1516/96 av den 29 juli 1996 om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2771/75 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 189 , 30/07/1996 s. 0099 - 0100


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1516/96 av den 29 juli 1996 om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2771/75 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (2), särskilt artikel 8.13 i denna, och

med beaktande av följande:

Rådets förordning (EEG) nr 2358/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1192/96 (4), innehåller, i bilaga I, den gällande Kombinerade nomenklaturen.

Vissa beskrivningar som förekommer i bilaga I till förordning (EEG) nr 2771/75 motsvarar inte längre beskrivningarna i Kombinerade nomenklaturen. Därför är det nödvändigt att ändra bilaga I till den förordningen. För tydlighetens skull bör dessa ändringar införas i en bilaga som ersätter bilaga I.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2771/75 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.

(2) EGT nr L 305, 19.12.1995, s. 49.

(3) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

(4) EGT nr L 156, 29.6.1996, s. 15.

BILAGA

"BILAGA I

>Plats för tabell>

Top