EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2995

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2995/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3254/93 vad avser den särskilda försörjningsordningen för vissa frukter och grönsaker till förmån för de mindre öarna i Egeiska havet under 1996

OJ L 312, 23.12.1995, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; tyst upphävande genom 396R2432

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2995/oj

31995R2995

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2995/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3254/93 vad avser den särskilda försörjningsordningen för vissa frukter och grönsaker till förmån för de mindre öarna i Egeiska havet under 1996

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 312 , 23/12/1995 s. 0028 - 0030


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2995/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3254/93 vad avser den särskilda försörjningsordningen för vissa frukter och grönsaker till förmån för de mindre öarna i Egeiska havet under 1996

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2019/93 av den 19 juli 1993 om införande av särskilda bestämmelser för de mindre Egeiska öarna rörande vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2417/95 (2), särskilt artikel 4 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 2958/93 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1802/95 (4), fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter vad gäller de särskilda åtgärderna för att försörja de mindre Egeiska öarna med vissa jordbruksprodukter, samt bestäms stödbeloppet för denna försörjning, beroende av den ögrupp där produkterna avsätts, i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 2019/93. Enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 2019/93 bör den prognosticerade försörjningsbalansen för 1996 fastställas för frukt och grönsaker från övriga gemenskapen till de mindre Egeiska öarna.

Kommissionens förordning (EG) nr 3254/93 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 997/95 (6), bör följaktligen ändras.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II i förordning (EEG) nr 3254/93 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 184, 27.7.1993, s. 1.

(2) EGT nr L 248, 14.10.1995, s. 39.

(3) EGT nr L 267, 28.10.1993, s. 4.

(4) EGT nr L 174, 26.7.1995, s. 27.

(5) EGT nr L 293, 27.11.1993, s. 34.

(6) EGT nr L 101, 4.5.1995, s. 16.

BILAGA

"BILAGA I

Prognosticerad försörjningsbalans för 1996 för de mindre Egeiska öarna som hänförs till grupp A (1)>

Plats för tabell>

(1) De mindre öarna i grupp A definieras i bilaga I till förordning (EEG) nr 2958/93.

BILAGA II

Prognosticerad försörjningsbalans för 1996 för de mindre Egeiska öarna som hänförs till grupp B (1)>

Plats för tabell>

(1) De mindre öarna i grupp B definieras i bilaga II till förordning (EEG) nr 2958/93."

Top