EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988D0566

88/566/EEG: Kommissionens beslut av den 28 oktober 1988 om upprättande av en förteckning över produkter som avses i artikel 3.1 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 1898/87

OJ L 310, 16.11.1988, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 027 P. 213 - 215
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 027 P. 213 - 215
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 149 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 149 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 149 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 149 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 149 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 149 - 151
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 149 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 149 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 149 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 25 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 25 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/566/oj

31988D0566

88/566/EEG: Kommissionens beslut av den 28 oktober 1988 om upprättande av en förteckning över produkter som avses i artikel 3.1 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 1898/87

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 310 , 16/11/1988 s. 0032 - 0034
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 27 s. 0213
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 27 s. 0213


KOMMISSIONENS BESLUT av den 28 oktober 1988 om upprättande av en förteckning över produkter som avses i artikel 3.1 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 1898/87 (88/566/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om skydd för beteckningar som används vid saluförande av mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 222/88(2), särskilt artikel 4.2 b i denna, och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) nr 1898/87 fastställs principen att beteckningarna mjölk och mjölkprodukter inte får användas för andra produkter än de som upptas i förordningens artikel 2. Ett undantag från denna princip är beteckningen på produkter vars beskaffenhet är känd genom traditionellt bruk eller beteckningar som uppenbarligen används för att beskriva en karakteristisk egenskap hos produkten.

Medlemsstaterna måste till kommissionen i en vägledande förteckning meddela vilka produkter som enligt deras bedömning skall betraktas som sådana undantag inom deras territorier. Enligt artikel 4.2 b i nämnda förordning bör en förteckning över dessa produkter upprättas med utgångspunkt i de vägledande förteckningar som medlemsstaterna överlämnat. I gemenskapens förteckning bör de aktuella produkterna betecknas i enlighet med deras traditionella bruk på gemenskapens olika språk, så att dessa namn blir användbara i samtliga medlemsstater, under förutsättning att villkoren uppfylls i rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel som säljs till slutkonsumenter(3), senast ändrad genom direktiv 86/197/EEG(4).

Denna förteckning är inte uttömmande och kan kompletteras i enlighet med artikel 4.2 b i förordning (EEG) nr 1898/87.

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte avgett något yttrande inom den av dess ordförande bestämda tiden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De produkter inom gemenskapens territorium som motsvarar de produkter som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 1898/87 upptas i förteckningen i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 1988.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 182, 3.7.1987, s. 36.

(2) EGT nr L 28, 1.2.1988, s. 1.

(3) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(4) EGT nr L 144, 29.5.1986, s. 38.

BILAGA

Förteckning över de produkter som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 1898/87

I

Kakaosmør

Mandelsmør

Jordnøddesmør

Kokosmælk

Flødeboller

"... fromage"

använd i benämningen på en fruktbaserad efterrätt som inte innehåller mjölk eller andra mjölkprodukter eller imitationer av mjölk eller mjölkprodukter (t. ex. citronfromage)

Smørtyve

Ostekiks

Osterejer

Flødetablet

Flødefodbolde

Flødemint

Flødekaramel

II

Kokosmilch

Liebfrau(en)milch

Fischmilch

Milchner

Butterbirne

Rahmapfel

Butterbohne

Butterkohl

Butterpilz

Milchbrätling

Buttersalat

Erdnußbutter

Kakaobutter

Fleischkäse

Leberkäse

Käseklee

III

Âïýôõñï êáêÜïõ

Öñïõôüêñåìá

ÊñÝìá áñáâïóéôïõ

ÊñÝìá êáóôÜíïõ

ÍïõêñÝìá

IV

Leche de almendras

V

Lait d'amande

Lait de coco

"Crème..."

använd i benämningen på en soppa som inte innehåller mjölk eller andra mjölkprodukter eller imitationer av mjölk eller mjölkprodukter (t. ex. crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d'asperges, crème de bolets, osv.)

"Crème..."

använd i benämningen på alkoholhaltiga drycker som inte innehåller mjölk eller andra mjölkprodukter eller imitationer av mjölk eller mjölkprodukter (t. ex. crème de cassis, crème de framboise, crème de banane, crème de cacao, crème de menthe, osv.)

Crème de maïs

Crème de riz

Crème d'avoine

"Crème..."

använd i benämningen på köttberedningar (t. ex. crème de foie de volaille, pâté crème, osv.)

Crème d'anchois

Crème d'écrevisses

Crème de pruneaux, crème de marron (crème d'autres fruits à coque)

Crème confiseur

Beurre de cacao

Beurre de cacahouète

Fromage de tête

Haricot beurre

Beurré Hardy

VI

Coconut milk

"Cream..." eller "Milk"

använd i benämningen på en alkoholhaltig dryck som inte innehåller mjölk eller andra mjölkprodukter eller imitationer av mjölk eller mjölkprodukter (t. ex. cream sherry, milk sherry)

Cream soda

Cream filled biscuits (t. ex. custard cream, bourbon cream, raspberry cream biscuits, strawberry cream, osv.)

Cream filled sweets or chocolates (t. ex. peppermint cream, raspberry cream, crème egg)

Cream crackers

Salad cream

Creamed coconut och andra liknande frukt-, nöt- och grönsaksprodukter där uttrycket "cream" är betecknande för produktens karakteristiska konsistens

Cream of tartar

Cream eller creamed soups (t. ex. cream of tomato soup, cream of celery, cream of chicken, osv.)

Horseradish cream

Ice-cream

Jelly cream

Table cream

Cocoa butter

Shea butter

Nut butters (t. ex. peanut butter)

Butter beans

Butter puffs

Fruit cheese (t. ex. lemon cheese, damson cheese)

VII

Latte di mandoria

Burro di cacao

Latte di cocco

Fagiolini al burro

VIII

Pindakaas

Hoofdkaas

Cacaoboter

Leverkaas

Hamkaas

Tongkaas

Nierkaas

Kokosmelk

"... crème"

använd i benämningar för soppa som inte innehåller mjölk eller andra mjölkprodukter eller imitationer av mjölk eller mjölkprodukter (t. ex. groenten-crème, tomaten-crème, asperge-crème, osv.)

"... crème"

använd i benämningar på alkoholhaltig dryck som inte innehåller mjölk eller andra mjölkprodukter eller imitationer av mjölk eller mjölkprodukter (t. ex. cassis-crème, frambozen-crème, cacao-crème, bananen-crème, osv.)

Crèmevulling

Levercrème

Boterbonen

IX

Leite de coco

Manteiga de cacau

Manteiga de amendoim

Queijo doce de Tomar

Queijinho de sal

Top