EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D2025

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 128/2019 av den 8 maj 2019 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2022/2025]

OJ L 279, 27.10.2022, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2025/oj

27.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/33


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 128/2019

av den 8 maj 2019

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2022/2025]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska införas efter punkt 56y (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1177/2010) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”56z.

32017 R 0352: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EUT L 57, 3.3.2017, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Följande ska läggas till i artikel 1.4:

’Med avseende på Eftastaterna ska denna förordning tillämpas på följande kusthamnar i transeuropeiska transportnätet i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/758 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 i syfte att anpassa dess bilaga III (2):

ISLAND

Faxaflóahafnir/Sundahöfn

Höfnin á Seyðisfirði

Hafnir Fjarðabyggðar/Mjóeyrarhöfn Reyðarfirði

Höfnin í Vestmannaeyjum

Landeyjahöfn

NORGE

Bergen

Grenland

Hammerfest

Karmsund

Kirkenes

Kristiansand

Kristiansund

Larvik

Mo i Rana

Molde

Moss

Narvik

Oslo

Stavanger

Trondheim

Tønsberg’”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2017/352 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2019, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (3)*.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 maj 2019.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Claude MAERTEN

Ordförande


(1)  EUT L 57, 3.3.2017, s. 1.

(2)  EUT L 126, 14.5.2016, s. 3, införlivat genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 197/2016, EUT L 80, 22.3.2018, s. 42.

(3)  * Konstitutionella krav finns angivna.


Top