EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1496

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 229/2018 av den 5 december 2018 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2021/1496]

C/2018/8322

OJ L 337, 23.9.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1496/oj

23.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/15


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 229/2018

av den 5 december 2018

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2021/1496]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2017/1973 av den 30 oktober 2017 om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll av fiskeriprodukter som fångats av fartyg som för en medlemsstats flagg och som förts in i unionen efter att ha transporterats i tredjeländer och om införande av en förlaga till hälsointyg för dessa produkter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) 2017/1980 av den 31 oktober 2017 om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller metoden för detektion av paralytiskt skaldjursgift (PSP) (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om veterinära frågor, foder och livsmedel. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I och inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor, foder och livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilagorna I och II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 134 (kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005) i del 1.2 och i punkt 53 (kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005) i del 6.2 i kapitel I:

”-

32017 R 1973: kommissionens förordning (EU) 2017/1973 av den 30 oktober 2017 (EUT L 281, 31.10.2017, s. 21)

-

32017 R 1980: kommissionens förordning (EU) 2017/1980 av den 31 oktober 2017 (EUT L 285, 1.11.2017, s. 8)”.

2.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 31k (kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005) i kapitel II:

”-

32017 R 1973: kommissionens förordning (EU) 2017/1973 av den 30 oktober 2017 (EUT L 281, 31.10.2017, s. 21)

-

32017 R 1980: kommissionens förordning (EU) 2017/1980 av den 31 oktober 2017 (EUT L 285, 1.11.2017, s. 8)”.

Artikel 2

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 54zzzk (kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005) i kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet:

”-

32017 R 1973: kommissionens förordning (EU) 2017/1973 av den 30 oktober 2017 (EUT L 281, 31.10.2017, s. 21)

-

32017 R 1980: kommissionens förordning (EU) 2017/1980 av den 31 oktober 2017 (EUT L 285, 1.11.2017, s. 8)”.

Artikel 3

Texterna till förordningarna (EU) 2017/1973 och (EU) 2017/1980 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 6 december 2018, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*)

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2018.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda Helen SLETNES

Ordförande

Gemensamma EES-kommitténs

Sekreterare

Hege M.HOFF

MikołajKARŁOWSKI


(1)  EUT L 281, 31.10.2017, s. 21.

(2)  EUT L 285, 1.11.2017, s. 8.

(*)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top