Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0202

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 90/2017 av den 5 maj 2017 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2019/202]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/202/oj

7.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/37


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 90/2017

av den 5 maj 2017

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2019/202]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1726 av den 27 september 2016 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller karvon, diammoniumfosfat, Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 och vassle (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om foder och livsmedel. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I och inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om foder och livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilagorna I och II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel II punkt 40 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32016 R 1726: Kommissionens förordning (EU) 2016/1726 av den 27 september 2016 (EUT L 261, 28.9.2016, s. 3)”.

Artikel 2

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XII punkt 54zzy (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32016 R 1726: Kommissionens förordning (EU) 2016/1726 av den 27 september 2016 (EUT L 261, 28.9.2016, s. 3)”.

Artikel 3

Texten till förordning (EU) 2016/1726 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 6 maj 2017 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 maj 2017.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Claude MAERTEN

Ordförande


(1)  EUT L 261, 28.9.2016, s. 3.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top