Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1817

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 53/2017 av den 17 mars 2017 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/1817]

OJ L 305, 29.11.2018, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1817/oj

29.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 305/18


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 53/2017

av den 17 mars 2017

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/1817]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1936 av den 4 november 2016 om godkännande av kalciumoxid (bränd kalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas i kapitel XV efter punkt 12zzzzg (kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1950) i bilaga II till EES-avtalet:

”12zzzzh.

32016 R 1936: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1936 av den 4 november 2016 om godkännande av kalciumoxid (bränd kalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 (EUT L 299, 5.11.2016, s. 48)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2016/1936 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 18 mars 2017 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2017.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Claude MAERTEN

Ordförande


(1)  EUT L 299, 5.11.2016, s. 48.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top