EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1167

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 229/2016 av den 2 december 2016 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/1167]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1167/oj

23.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/21


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 229/2016

av den 2 december 2016

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/1167]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1244 av den 28 juli 2016 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen från en grupp med en alfa-beta-omättad struktur (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XII punkt 54zzzzs (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32016 R 1244: Kommissionens förordning (EU) 2016/1244 av den 28 juli 2016 (EUT L 204, 29.7.2016, s. 7)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2016/1244 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 204, 29.7.2016, s. 7.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top