Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2262

Beslut nr 2/2014 av associeringsrådet EU–Georgien av den 17 november 2014 om inrättande av två underkommittéer [2015/2262]

OJ L 321, 5.12.2015, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2262/oj

5.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/70


BESLUT nr 2/2014 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–GEORGIEN

av den 17 november 2014

om inrättande av två underkommittéer [2015/2262]

ASSOCIERINGSRÅDET EU–GEORGIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 409, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 431 i avtalet har vissa delar av avtalet tillämpats provisoriskt från och med den 1 september 2014.

(2)

Enligt artikel 409.2 i avtalet får associeringsrådet besluta att inrätta särskilda kommittéer eller organ inom särskilda områden som är nödvändiga för genomförandet av avtalet och som kan biträda associeringsrådet i fullgörandet av dess uppgifter.

(3)

I syfte att möjliggöra diskussioner på expertnivå om centrala frågor på de områden som faller inom ramen för den provisoriska tillämpningen av avtalet bör det inrättas två underkommittéer.

(4)

Förteckningen över underkommittéer och omfattningen av de enskilda underkommittéerna bör kunna ändras om parterna är överens om det.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inrättas de i bilagan förtecknade underkommittéerna.

Artikel 2

Arbetsordningen för underkommittéerna som förtecknas i bilagan fastställs i artikel 16 i arbetsordningen för associeringskommittén och underkommittéerna, vilken antogs genom beslut nr 1/2014 av associeringsrådet EU–Georgien.

Artikel 3

Förteckningen över underkommittéer som anges i bilagan samt omfattningen av enskilda underkommittéer som förtecknas i bilagan kan ändras om parterna är överens om det.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2014.

På associeringsrådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 261, 30.8.2014, s. 4.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER UNDERKOMMITTÉER

1.

Underkommittén för frågor som rör frihet, säkerhet och rättvisa

2.

Underkommittén för ekonomiskt samarbete och annat sektorssamarbete


Top