Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0167

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 167/2014 av den 25 september 2014 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2015/1235]

OJ L 202, 30.7.2015, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/1235/oj

30.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/12


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 167/2014

av den 25 september 2014

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2015/1235]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2013/503/EU av den 11 oktober 2013 om erkännande av delar av unionen som fria från varroa hos bin och om fastställande av tilläggsgarantier som krävs vid handel inom unionen och vid import för att skydda dessa delars status som varroafria (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om veterinära frågor. Lagstiftning om veterinära frågor ska inte gälla för Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I till EES-avtalet. Detta beslut bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska läggas till i kapitel I del 7.2 efter punkt 58 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 233/2012) i bilaga I till EES-avtalet:

”59.

32013 D 0503: Kommissionens genomförandebeslut 2013/503/EU av den 11 oktober 2013 om erkännande av delar av unionen som fria från varroa hos bin och om fastställande av tilläggsgarantier som krävs vid handel inom unionen och vid import för att skydda dessa delars status som varroafria (EUT L 273, 15.10.2013, s. 38)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut 2013/503/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 26 september 2014 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 september 2014.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 273, 15.10.2013, s. 38.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top