EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0095

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2014 av den 16 maj 2014 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

OJ L 310, 30.10.2014, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/95(2)/oj

30.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 310/60


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 95/2014

av den 16 maj 2014

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (1) bör införlivas med avtalet.

(2)

Genom förordning (EU) nr 996/2010 upphävdes rådets direktiv 94/56/EG (2), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå.

(3)

Bilaga XIII till avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i punkt 66d (rådets direktiv 94/56/EG) i bilaga XIII till avtalet ska ersättas med följande:

32010 R 0996: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (EUT L 295, 12.11.2010, s. 35).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Följande stycke ska läggas till i artiklarna 18.5 och 19.1:

’Mot bakgrund av att Liechtenstein och Schweiz har en gemensam nationell databas i enlighet med direktiv 2003/42/EG kommer relevanta uppgifter från Liechtenstein att integreras i det centrala upplaget tillsammans med uppgifter från Schweiz.’”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 996/2010 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 17 maj 2014 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 maj 2014.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 295, 12.11.2010, s. 35.

(2)  EGT L 319, 12.12.1994, s. 14.

(3)  Konstitutionella krav finns angivna.


Top