Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0097

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 97/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

OJ L 291, 31.10.2013, p. 63–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 47–47 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/97/oj

31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/63


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 97/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 81/2013 av den 29 januari 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1051/2011 vad gäller mikrodatafiler för översändande av uppgifter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 7ca (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1051/2011) i bilaga XXI till EES-avtalet:

”, ändrad genom:

32013 R 0081: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 81/2013 av den 29 januari 2013 (EUT L 28, 30.1.2013, s. 1).”

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) nr 81/2013 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén. (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 28, 30.1.2013, s. 1.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top