Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0008

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 8/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

OJ L 144, 30.5.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 162 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/8(2)/oj

30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/12


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 8/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 221/2012 av den 14 mars 2012 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen klosantel (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 222/2012 av den 14 mars 2012 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen triklabendazol (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksatser ska läggas till i kapitel XIII punkt 13 (kommissionens förordning (EU) nr 37/2010) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 R 0221: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 221/2012 av den 14 mars 2012 (EUT L 75, 15.3.2012, s. 7)

32012 R 0222: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 222/2012 av den 14 mars 2012 (EUT L 75, 15.3.2012, s. 10)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) nr 221/2012 och (EU) nr 222/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 75, 15.3.2012, s. 7.

(2)  EUT L 75, 15.3.2012, s. 10.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top