EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0046(01)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 46/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

OJ L 175, 29.6.2006, p. 94–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 13 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 13 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 103 - 103

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/46(2)/oj

29.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/94


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 46/2006

av den 28 april 2006

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 23/2006 av den 10 mars 2006 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2005/63/EG av den 3 oktober 2005 om rättelse av direktiv 2005/26/EG när det gäller förteckningen över livsmedelsingredienser eller ämnen som tillfälligt skall strykas i bilaga IIIa till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande skall läggas till i kapitel XII punkt 54zzu (kommissionens direktiv 2005/26/EG) i bilaga II till avtalet:

”, ändrat genom

32005 L 0063: Kommissionens direktiv 2005/63/EG av den 3 oktober 2005 (EUT L 258, 4.10.2005, s. 3)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2005/63/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 29 april 2006, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Βryssel den 28 april 2006.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

R. WRIGHT

Ordförande


(1)  EUT L 147, 1.6.2006, s. 36.

(2)  EUT L 258, 4.10.2005, s. 3.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top