EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0403

2004/403/EG: Beslut nr 2/2004 av den gemensamma jordbrukskommittén av den 18 mars 2004 om ändringarna av tillägget till bilaga 10 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

OJ L 123, 27.4.2004, p. 113–114 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/403/oj

22004D0403

2004/403/EG: Beslut nr 2/2004 av den gemensamma jordbrukskommittén av den 18 mars 2004 om ändringarna av tillägget till bilaga 10 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

Europeiska unionens officiella tidning nr L 123 , 27/04/2004 s. 0113 - 0114


Beslut nr 2/2004 av den gemensamma jordbrukskommittén

av den 18 mars 2004

om ändringarna av tillägget till bilaga 10 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

(2004/403/EG)

DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, särskilt artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

(1) Detta avtal trädde i kraft den 1 juni 2002.

(2) I bilaga 10 om erkännande av kontroller av överensstämmelsen med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker med ursprung i Schweiz eller gemenskapen erkänns kontrollerna av överensstämmelsen vid återexport från Schweiz till gemenskapen om dessa kontroller genomförs av kontrollorgan som har godkänts av Office Fédéral de l'Agriculture.

(3) I enlighet med artikel 6 i bilaga 10 undersöker arbetsgruppen för frukt och grönsaker hur parternas lagstiftning utvecklas och utarbetar särskilt förslag som den lägger fram för den gemensamma jordbrukskommittén i syfte att anpassa och uppdatera tillägget till bilagan.

(4) I tillägget anges godkända schweiziska kontrollorgan.

(5) Förteckningen över godkända schweiziska kontrollorgan bör anpassas. I kommissionens förordning (EG) nr 2590/2001(1) av den 21 december 2001 har redan hänsyn tagits till denna anpassning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillägget skall ersättas med den text som bifogas detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 april 2004.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2004.

För gemensamma jordbrukskommittén

Ordförande samt chef för gemenskapens delegation

Für Europeiska gemenskapen

Aldo Longo

Sekreterare

Hans-Christian Beaumond

Chef för Schweiz delegation

Christian Häberli

(1) EGT L 345, 29.12.2001, s. 20.

BILAGA

TILLÄGG TILL BILAGA 10

Schweiziska kontrollorgan som bemyndigats att utfärda kontrollintyg i enlighet med artikel 3 i bilaga 10

1. Qualiservice Kapellenstrasse 5 CH - 3011 BERN

Top