EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D0722(16)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 97/98 av den 25 september 1998 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

OJ L 189, 22.7.1999, p. 71–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 34 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 34 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 34 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 34 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 34 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 34 - 34
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 34 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 34 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 34 - 34
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 057 P. 154 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 057 P. 154 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 093 P. 38 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/97(3)/oj

21999D0722(16)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 97/98 av den 25 september 1998 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 189 , 22/07/1999 s. 0071 - 0071


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 97/98

av den 25 september 1998

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av Avtalet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

Bilaga XX till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 76/98 av den 31 juli 1998(1).

Rådets beslut 97/101/EG av den 27 januari 1997 om inrättande av ett ömsesidigt utbyte av information och uppgifter från nätverk och enskilda stationer som mäter luftförorening i medlemsstaterna(2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande nya punkt skall införas efter punkt 14a (rådets direktiv 96/62/EG) i bilaga XX till avtalet: "14.b 397 D 0101: Rådets beslut 97/101/EG av den 27 januari 1997 om inrättande av ett ömsesidigt utbyte av information och uppgifter från nätverk och enskilda stationer som mäter luftförorening i medlemsstaterna (EGT L 35, 5.2.1997, s. 14)."

Artikel 2

Texterna till beslut 97/101/EG på isländska och norska, som bifogas respektive språkversion av detta beslut, är giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 26 september 1998 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 september 1998.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

N. v. LIECHTENSTEIN

Ordförande

(1) EGT L 172, 8.7.1999, s. 55.

(2) EGT L 35, 5.2.1997, s. 14.

Top