Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0523(03)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 13/96 av den 1 mars 1996 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

OJ L 124, 23.5.1996, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 318 - 318
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 055 P. 46 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 055 P. 46 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 9 - 9

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/13(2)/oj

21996D0523(03)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 13/96 av den 1 mars 1996 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 124 , 23/05/1996 s. 0015 - 0015


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT NR 13/96 av den 1 mars 1996 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga XX till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 75/95 (1).

Rådets direktiv 94/66/EG av den 15 december 1994 om ändring av direktiv 88/609/EEG om begränsning av utsläpp i luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (2) skall införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 19 (rådets direktiv 88/609/EEG) i bilaga XX till avtalet:

", i dess lydelse enligt

- 394 L 0066: Rådets direktiv 94/66/EG av den 15 december 1994 (EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 83)".

Artikel 2

Texterna till direktiv 94/66/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive språkversion av detta beslut, är giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 mars 1996.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

P. BENAVIDES

Ordförande

(1) EGT nr L 57, 7.3.1996, s. 41.

(2) EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 83.

Top