Help Print this page 

Document 21996A0627(02)

Title and reference
Avtalsmemorandum mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om marknadstillträde för textilvaror
  • In force
OJ L 153, 27.6.1996, p. 53–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 013 P. 144 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 013 P. 144 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 107 P. 64 - 79

ELI: http://data.europa.eu/eli/memorandum_underst/1996/386(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

21996A0627(02)

Avtalsmemorandum mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om marknadstillträde för textilvaror

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 153 , 27/06/1996 s. 0053 - 0068


AVTALSMEMORANDUM mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om marknadstillträde för textilvaror

1. Delegationer för Indiens regering och Europeiska gemenskapen överlade i Bryssel den 10-12 december och den 30-31 december 1994 för att fullfölja sina diskussioner om marknadstillträde för textil- och beklädnadsprodukter.

2. Indiens regering skall binda sina tullar på de textil- och beklädnadsartiklar som anges i bilagan till de satser och enligt den tidsplan som anges i denna. Satserna skall anmälas till WTO:s sekretariat inom 60 dagar från den dag WTO-avtalet träder i kraft. Som i fallet med de tullåtaganden som Indien redan gjort vad gäller vissa textilvaror inom Uruguayrundan, kommer dessa ytterligare erbjudanden om att binda tullen som avses i bilagan, att underkastas villkoret att om den integrationsprocess som förutses i artikel 2.6 och 2.8 i WTO:s textil- och konfektionsavtal inte förverkligas fullt ut eller försenas, tullarna skall återgå till de nivåer som gällde den 1 januari 1990. Dessutom får Indiens regering införa alternativa särskilda tullar på vissa varor som omfattas av bilagan. Den tull som tas ut på sådana artiklar skall anges antingen i procent av värdet eller i rupier per enhet/kvadratmeter/kilo, beroende på vilket som är högst. Vid fastställandet av nivån på sådana särskilda tullar skall Indiens regering beakta relevanta uppgifter om exportpriser, vilka skall tillhandahållas av EG. Om EG anser att sådana tullar inverkar menligt på dess export av varorna i fråga, skall Indiens regering godta att på begäran omedelbart samråda med EG i syfte att lösa de problem som uppstått på ett ömsesidigt godtagbart sätt.

3. Indiens regering skall öppna sin marknad genom att upphäva alla kvantitativa begränsningar för de artiklar som anges i bilagan enligt den tidsplan som anges i denna.

4. Efter att ha noterat de bekymmer som Europeiska gemenskapen uttryckt i detta avseende, bekräftade Indiens regering att den inte tillämpar några åtgärder som innebär en prispolitik med dubbla priser vid export av råbomull från Indien.

5. Europeiska gemenskapen godtog att från och med den 1 januari 1995 upphäva alla nu gällande begränsningar avseende Indiens export av sådana handvävstols- och hemindustriprodukter som anges i artikel 5 i EG-Indienöverenskommelsen on handel med textilvaror.

6. Kommissionen kommer att vid WTO-avtalets ikraftträdande och för varje därpå följande kvotår välvilligt behandla önskemål om extraordinär flexibilitet från Indiens regering utöver den flexibilitet som är tillämplig enligt det bilaterala textilavtalet, för någon eller alla kategorier som omfattas av begränsningar upp till följande mängder för varje kvotår:

>Plats för tabell>

Indiens regering skall begagna sig av sådan extraordinär flexibilitet inom ramen för överföringar, transporter och överföringar mellan kategorier i den omfattning som kvoternas utnyttjande medger. Dessutom skall den totala mängden avseende exceptionell flexibilitet varje kvotår inte överstiga 2 500 ton för någon särskild textilkategori eller 3 000 ton för någon beklädnadskategori.

7. Detta avtalsmemorandum inverkar inte på någon av parternas rätt att fullfölja någon fråga som omfattas av artikel XXII eller XXIII i GATT.

8. Indiens regering och Europeiska kommissionen skall samråda med jämna mellanrum i syfte att säkra en riktig tillämpning av detta avtalsmemorandum.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>Hänvisning till film>

BILAGA

>Plats för tabell>

Top