EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016A075

Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
AVDELNING II - BESTÄMMELSER FÖR ATT FRÄMJA FRAMSTEG PÅ KÄRNENERGIOMRÅDET
KAPITEL 6 - Försörjning
Avsnitt 6 - Särskilda bestämmelser
Artikel 75

OJ C 203, 7.6.2016, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_75/oj

7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 203/31


Artikel 75

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas på sådana avtal om behandling, omvandling eller bearbetning av malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material som ingås mellan

a)

flera personer eller företag, om de behandlade, omvandlade eller bearbetade materialen därefter ska återställas till den person eller det företag varifrån de kommer,

b)

en person eller ett företag och en internationell organisation eller en medborgare i tredjeland, om materialen behandlas, omvandlas eller bearbetas utom gemenskapen och därefter återställs till den person eller det företag varifrån de kommer,

c)

en person eller ett företag och en internationell organisation eller en medborgare i tredjeland, om materialen behandlas, omvandlas eller bearbetas inom gemenskapen och därefter återställs antingen till den organisation eller medborgare varifrån de kommer eller till en av denna organisation eller medborgare angiven mottagare, som också hör hemma utanför gemenskapen.

De berörda personerna eller företagen ska underrätta byrån om förekomsten av sådana avtal och, så snart dessa har undertecknats, om de kvantiteter material som är föremål för sådan omsättning. Kommissionen får motsätta sig sådana avtal som avses i b, om den anser att omvandlingen eller bearbetningen inte kan utföras effektivt och säkert och utan materialförlust till skada för gemenskapen.

De material som är föremål för dessa avtal ska inom medlemsstaternas territorier vara underkastade de kontrollåtgärder som anges i kapitel 7. Bestämmelserna i kapitel 8 ska dock inte tillämpas på speciella klyvbara material som är föremål för avtal enligt c.


Top