EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12002E047

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Nice version)
Tredje delen: Gemenskapens politik
Avdelning III: Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital
Kapitel 2: Etableringsrätt
Artikel 47
Artikel 57 - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version)
Artikel 57 - EEG-fördraget

OJ C 325, 24.12.2002, p. 54–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_47/oj

12002E047

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Nice version) - Tredje delen: Gemenskapens politik - Avdelning III: Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Kapitel 2: Etableringsrätt - Artikel 47 - Artikel 57 - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version) - Artikel 57 - EEG-fördraget

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 325 , 24/12/2002 s. 0054 - 0054
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0196 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0023 - Konsoliderad version
(EEG-fördraget - ingen officiell publikation tillgänglig)


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Nice version)

Tredje delen: Gemenskapens politik

Avdelning III: Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital

Kapitel 2: Etableringsrätt

Artikel 47

Artikel 57 - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version)

Artikel 57 - EEG-fördraget

Artikel 47

1. För att underlätta för personer att starta och utöva förvärvsverksamhet som egenföretagare skall rådet enligt förfarandet i artikel 251 utfärda direktiv som syftar till ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis.

2. I samma syfte skall rådet enligt förfarandet i artikel 251 utfärda direktiv om samordning av medlemsstaternas bestämmelser i lagar och andra författningar om upptagande och utövande av förvärvsverksamhet som egenföretagare. Rådet skall genom enhälligt beslut under hela förfarandet enligt artikel 251 besluta om direktiv vilkas genomförande i åtminstone någon medlemsstat medför ändring av gällande principer inom yrkeslagstiftningen såvitt avser utbildning och tillträdesvillkor för fysiska personer. I andra fall skall rådet besluta med kvalificerad majoritet.

3. I fråga om läkaryrket, liknande yrken och farmaceutiska yrken förutsätter den gradvisa avvecklingen av inskränkningarna en samordning av villkoren för att få utöva dessa yrken i de olika medlemsstaterna.

Top