EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12001C

Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, undertecknat i Nice den 26 februari 2001
Innehållsförteckning

OJ C 80, 10.3.2001, p. s1–s1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

12001C

Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, undertecknat i Nice den 26 februari 2001 - Innehållsförteckning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 080 , 10/03/2001 s. 0001 - 0087


Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, undertecknat i Nice den 26 februari 2001

FÖRSTA DELEN - MATERIELLA ÄNDRINGAR

/* 101C000 */

- Artikel 1: punkterna 1-15 (EU-fördraget)

/* 101C001 */

- Artikel 2: punkterna 1-47 (EG-fördraget)

/* 101C002 */

- Artikel 3: punkterna 1-25 (Euratomfördraget)

/* 101C003 */

- Artikel 4: punkterna 1-19 (EKSG-fördraget)

/* 101C004 */

- Artikel 5: Protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

/* 101C005 */

- Artikel 6: Protokoll om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier

/* 101C006 */

ANDRA DELEN - ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

- Artiklarna 7-13

/* 101C007 - 101C013 */

PROTOKOLL

- Protokoll om utvidgningen av Europeiska unionen

/* 101C/PRO/01 */

- Protokoll om domstolens stadga

/* 101C/PRO/02 */

- Protokoll om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden

/* 101C/PRO/03 */

- Protokoll om artikel 67 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

/* 101C/PRO/04 */

SLUTAKT

/* 101C/AFI */

FÖRKLARINGAR SOM KONFERENSEN ANTOG

/* 101C/DCL/01 - 101C/DCL/24 */

FÖRKLARINGAR SOM KONFERENSEN BEAKTADE

/* 101C/DCL/25 - 101C/DCL/27 */

Top