EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11997E286

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version)
Sjätte delen: Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser
Artikel 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_286/oj

11997E286

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version) - Sjätte delen: Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser - Artikel 286

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0294 - Konsoliderad version


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version)

Artikel 286

1. Från och med den 1 januari 1999 skall gemenskapsrättsakter om skydd för enskilda när det gäller behandling av och fri rörlighet för personuppgifter vara tillämpliga på de institutioner och organ som inrättas genom eller på grundval av detta fördrag.

2. Före den tidpunkt som avses i punkt 1 skall rådet enligt förfarandet i artikel 251 inrätta ett oberoende övervakningsorgan som skall ansvara för att övervaka att dessa gemenskapsrättsakter tillämpas på gemenskapens institutioner och organ samt vid behov anta andra för ändamålet relevanta bestämmelser.

Top