EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11997E005

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version)
Första delen: Principerna
Artikel 5
Artikel 3b - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_5/oj

11997E005

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version) - Första delen: Principerna - Artikel 5 - Artikel 3b - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0182 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0009 - Konsoliderad version


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version)

Artikel 5

Gemenskapen skall handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats och de mål som har ställts upp för den genom detta fördrag.

På de områden där gemenskapen inte är ensam behörig skall den i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå.

Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i detta fördrag.

Top