EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11992M/PRO/DK

Fördraget om Europeiska unionen - Protokoll (nr 12) om vissa bestämmelser angående Danmark

OJ C 191, 29.7.1992, p. 89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu/pro_12/sign

11992M/PRO/DK

Fördraget om Europeiska unionen - Protokoll (nr 12) om vissa bestämmelser angående Danmark

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 191 , 29/07/1992 s. 0089


Fördraget om Europeiska unionen - Protokoll (nr 12) om vissa bestämmelser angående Danmark

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

SOM ÖNSKAR i enlighet med de allmänna målen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen lösa vissa aktuella problem

SOM TAR HÄNSYN TILL att den danska grundlagen innehåller bestämmelser som kan innebära att en folkomröstning skall hållas i Danmark innan Danmark deltar i den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen

HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen:

1. Den danska regeringen skall till rådet anmäla sin ståndpunkt till ett deltagande i den tredje etappen innan rådet gör sin bedömning enligt artikel 109j.2 i detta fördrag.

2. Om Danmark anmäler att det inte kommer att delta i den tredje etappen skall Danmark medges undantag. Verkan av detta undantag skall vara att alla artiklar och bestämmelser i detta fördrag och i ECBS-stadgan som avser undantag skall tillämpas på Danmark.

3. I så fall skall Danmark inte medräknas i den majoritet av medlemsstater som uppfyller de nödvändiga villkor som avses i artikel 109j.2 andra strecksatsen och artikel 109j.3 första strecksatsen i detta fördrag.

4. För att upphäva undantaget skall förfarandet enligt artikel 109k.2 inledas endast på begäran av Danmark.

5. Om undantaget upphävs skall bestämmelserna i detta protokoll inte längre tillämpas.

Top