EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11972B/ECL

DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION TO THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE KINGDOM OF DENMARK, IRELAND, THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, 4. EXCHANGE OF LETTERS ON MONETARY QUESTIONS

EGT L 73, 27.3.1972, p. 184–186 (DA, DE, EN, FR, GA, IT, NL, NO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1972/act_1/exl_1/sign

11972B/ECL

Handlingar om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska gemenskaperna - Skriftväxling i monetära frågor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 073 , 27/03/1972 s. 0184


Handlingar om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska gemenskaperna - Skriftväxling i monetära frågor

Bryssel den 22 januari 1972

Ers excellens.

1. Vid ministermötet under konferensen den 7 juni 1971, kom man överens om att den förklaring om monetära frågor som jag gjorde vid mötet skulle utformas som en skriftväxling som bifogas akten om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen. Jag har nu därför äran bekräfta att jag vid det mötet gjorde följande förklaring:

"a) Vi är beredda att räkna med en reglerad gradvis minskning av den officiella valutakursen för pund efter vår anslutning.

"b) Vi kommer efter vårt inträde i gemenskaperna att vara beredda att diskutera vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga för att uppnå en progressiv tillnärmning av de yttre kännetecknen och förfaringssätten i samband med pund sterling till de andra valutorna i gemenskapen som en utveckling mot en ekonomisk och monetär union i den utvidgade gemenskapen, och vi är säkra på att det officiella pund sterling (1) kan hanteras på ett sätt som gör det möjligt för oss att till fullo delta i den processen.

(1) Med det officiella pund sterling avses officiella sterlingtillgodohavanden.

"c) Under tiden skall vi driva vår politik med syfte att stabilisera de officiella pundkurserna på ett sätt som är förenligt med dessa långsiktiga mål.

"d) Jag hoppas att gemenskapen kommer att se denna förklaring som ett tillfredsställande svar på frågan om pundkursen och liknande ärenden, vilket endast lämnar formerna för att Förenade konungarikets följsamhet till direktiven om kapitalrörelser enligt Romfördraget att behandlas under förhandlingarnas gång.«

2. Vid samma möte den 7 juni, godkändes förklaringen ovan av gemenskapens delegation.

3. Jag har förstått att Konungariket Danmarks, Irlands och Konungariket Norges delegationer också har uttryckt sitt godkännande av ovan nämnda förklaring som den bekräftas i detta brev.

Monsieur Gaston THORN

Ministre des affaires étrangères du grand-duché de Luxembourg

4. Jag skulle vara tacksam om ni ville vara vänlig att bekräfta mottagandet av detta brev och bekräfta medlemsstaternas regeringars och Konungariket Danmarks, Irlands och Konungariket Norges godkännande av ovan nämnda förklaring.

Med utmärkt högaktning.

Geoffrey RIPPON

Chancellor of the Duchy of Lancaster

Bryssel den 22 januari 1972

Ers excellens.

Ni hade godheten att meddela mig följande i ert brev av dagens datum:

"1.Vid ministermötet under konferensen den 7 juni 1971, kom man överens om att den förklaring om monetära frågor som jag gjorde vid mötet skulle utformas som en skriftväxling som bifogas akten om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen. Jag har nu därför äran bekräfta att jag vid det mötet gjorde följande förklaring:

"a) Vi är beredda att räkna med en reglerad gradvis minskning av den officiella valutakursen för pund efter vår anslutning.

"b) Vi kommer efter vårt inträde i gemenskaperna att vara beredda att diskutera vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga för att uppnå en progressiv tillnärmning av de yttre kännetecknen och förfaringssätten i samband med pund sterling till de andra valutorna i gemenskapen som en utveckling mot en ekonomisk och monetär union i den utvidgade gemenskapen, och vi är säkra på att det officiella pund sterling (2) kan hanteras på ett sätt som gör det möjligt för oss att till fullo delta i den processen.

(2) Med det officiella pund sterling avses officiella sterlingtillgodohavanden.

"c) Under tiden skall vi driva vår politik med syfte att stabilisera de officiella pundkurserna på ett sätt som är förenligt med dessa långsiktiga mål.

"d) Jag hoppas att gemenskapen kommer att se denna förklaring som ett tillfredsställande svar på frågan om pundkursen och liknande ärenden, vilket endast lämnar formerna för att Förenade konungarikets följsamhet till direktiven om kapitalrörelser enligt Romfördraget att behandlas under förhandlingarnas gång.

2. Vid samma möte den 7 juni, godkändes förklaringen ovan av gemenskapens delegation.

The Right Honourable Geoffrey RIPPON, QC, MP

Chancellor of the Duchy of Lancaster

3. Jag har förstått att Konungariket Danmarks, Irlands och Konungariket Norges delegationer också har uttryckt sitt godkännande av ovan nämnda förklaring som den bekräftas i detta brev.

4. Jag skulle vara tacksam om ni ville vara vänlig att bekräfta mottagandet av detta brev och bekräfta medlemsstaternas regeringars och Konungariket Danmarks, Irlands och Konungariket Norges godkännande av ovan nämnda förklaring."

Jag har äran att bekräfta mottagandet av detta meddelande och att bekräfta medlemsstaternas regeringars och Konungariket Danmarks, Irlands och Konungariket Norges godkännande av förklaringen i punkt 1 i ert brev.

Med utmärkt högaktning.

Gaston THORN

Ministre des affaires étrangères du grand-duché de Luxembourg

P. HARMEL

Ministre des affaires étrangères du Royaume de Belgique

Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

Ivar NØRGAARD

Kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister

Walter SCHEEL

Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland

Maurice SCHUMANN

Ministre des affaires étrangères de la République française

Pádraig Ó HÍRIGHILE

Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann

Aldo MORO

Ministro per gli affari esteri della Repubblica Italiana

N. SCHMELZER

Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

Andreas CAPPELEN

Kongeriket Norges utenriksminister

Top