Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11965F024

Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna - Kapitel IV - Tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna - Artikel 24

Information about publishing OJ not found, p. 9 (DE, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/fusion/art_24/sign

11965F024

Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna - Kapitel IV - Tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna - Artikel 24

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 152 , 13/07/1967 s. 0009


Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna - Kapitel IV - Tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna - Artikel 24

1. Tjänstemän och övriga anställda i Europeiska kol- och stålgemenskapen Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen skall den dag då detta fördrag träder i kraft bli tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och ingå i gemenskapernas enhetliga administration.

Rådet skall på förslag från kommissionen och efter att ha hört övriga berörda institutioner med kvalificerad majoritet fastställa tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i gemenskaperna.

2. Artikel 7 tredje stycket i konventionen om övergångsbestämmelser som är fogat till Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen artikel 212 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och artikel 186 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen skall upphöra att gälla.

Top