EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D1798-20191028

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/1798 av den 23 oktober 2019 om utnämning av den europeiska chefsåklagaren vid Europeiska åklagarmyndigheten

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1798/2019-10-28

02019D1798 — SV — 28.10.2019 — 000.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

▼C1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1798

av den 23 oktober 2019

om utnämning av den europeiska chefsåklagaren vid Europeiska åklagarmyndigheten

▼B

(EGT L 274 28.10.2019, s. 1)


Rättat genom:

►C1

Rättelse, EGT L 279I, 31.10.2019, s.  11 (2019/1798)
▼B

▼C1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1798

av den 23 oktober 2019

om utnämning av den europeiska chefsåklagaren vid Europeiska åklagarmyndigheten

▼BArtikel 1

Laura Codruța KÖVESI utnämns härmed till europeisk chefsåklagare vid Europeiska åklagarmyndigheten som tillfälligt anställd, med inplacering i lönegrad AD 15, för en period på sju år som inte kan förnyas, från och med den 31 oktober 2019.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Top